Pārlekt uz galveno saturu

ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz lauksaimniecības nozari

Projekta numurs
AREI Nr.22-066-PIB-BEN; LAD Nr. 22-00-S0INV05-000003
Iestādes loma projektā
Projekta iesniedzējs
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Projekta Mērķis:
1. ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes uz lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un primārām piegādes ķēdēm kvalitatīvs novērtējums Taksonomijas regulējuma (Regula Nr. 2020/852 un uz tās pamata EK pieņemtie deleģētie akti) kontekstā.

2. Finanšu tirgus iespējamās ietekmes kvalitatīvs novērtējums (Taksonomijas regulējuma kontekstā) uz lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi un primārām piegādes ķēdēm.

3. Rekomendāciju izstrāde Latvijas lauksaimniecības nozarē Taksonomijas regulējuma kontekstā.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Rezultātu kopsavilkums tiks publicēti pēc to apstiprināšanas.

Projekta vadītājs
AREI vadošais pētnieks, Dr.oec. Alberts Auziņš
Projekta iestāde
AREI
Pievienots 10/06/2022