Pārlekt uz galveno saturu

Aktualitātes un izsludinātie konkursi

01/11/2021

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, izsludina valsts pētījumu programmas “Aizsardzības inovāciju pētījumu programma” projektu pieteikumu atklāto konkursu.
 

Valsts pētījumu programmas “Aizsardzības inovāciju pētījumu programma” virsmērķis ir  jaunu zināšanu, prasmju…

25/10/2021

Aicinājums piedalīties Lauksaimniecības, pārtikas nodrošinājuma un klimata pārmaiņu kopējā programmēšanas iniciatīvas (FACCE JPI) rīkotajā virtuālajā seminārā šī gada 30. novembrī no plkst.15.30-18.00 (pēc Latvijas laika).

25/10/2021

Interesenti aicināti piedalīties BIOEAST sekretariāta un Ungārijas prezidentūras Višegradas valstu grupā organizētajā vebinārā "Finanšu investīciju mobilizēšana ar bioekonomiku saistītās inovācijās" 15. novembrī plkst. 10:00 - 12:45.

10/10/2021

IZM sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi  (LZP) un Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) no 7. oktobra līdz 10. novembrim organizē pasākumu ciklu "Pieslēdzies zinātnei!", kurā aicina sabiedrību uzzināt vairāk par Latvijā veiktajiem pētījumiem dažādās zinātnes nozarēs, uzsverot zinātnieku darbu un zinātnes sasniegumu nozīmi zināšanu sabiedrības veidošanā. 

Programma pielikumā un plašāka informācija ir atrodama arī…

24/09/2021

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latvijas Lauksaimniecības universitāte un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu

Latvijas-…

07/09/2021

Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludina valsts pētījumu programmas (VPP) “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektu pieteikumu atklāto konkursu. Programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojumam Nr. 475 “…

31/08/2021

Aicinājums piedalīties tiešsaistes EURAGRI starptautiskajā konferencē “Bringing science to society through co-innovation and co-creation – the soil-health and food mission” 2021. gada 27.-28. septembrī.

EURAGRI

30/08/2021

Projektā „Sūkalu pārstrāde pievienotās vērtības produktos pārtikas rūpniecībai un lauksaimniecībai” tiek veikti pētījumi par piena pārstrādes blakusprodukta – sūkalu – tālāku izmantošanu. Pētījumi tiek veikti pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros. Projekta zinātniskā vadītāja – pēcdoktorante, pētniece Unigunde Antone.

21/06/2021

LLU īstenoto pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projektu viens no mērķiem ir jauno zinātnieku izaugsme caur ārvalstu mobilitātes pasākumiem. Mobilitāte sevī ietver dažādas zinātniskās aktivitātes kopā ar kādu ārvalstu universitāti, institūciju vai uzņēmumu. Pamatojoties uz šī brīža ceļošanas ierobežojumiem, tieši mobilitātes aktivitātes ir viens no lielākajiem izaicinājumiem pēcdoktorantūras pētniecības projektu īstenošanā.

18/06/2021

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās Eiropas Savienības (ES) fondu programmas piekto atlases kārtu.

 

Zinātniskās institūcijas projektu iesniegumus var iesniegt CFLA no š.g. 17. jūnija līdz 16. augustam.

09/06/2021

Interesenti laipni aicināti piektdien, 18. jūnijā, no plkst. 11.00 - 13.00 piedalīties Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas „Apvārsnis Eiropa” atklāšanas pasākumā Latvijā, lai  uzzinātu vairāk par programmu un tās mērķiem, potenciālu Latvijai, kā arī iepazītos ar programmas  “Apvārsnis 2020” trīs projektu īstenotāju pieredzi.

31/05/2021

Projektā „Sūkalu pārstrāde pievienotās vērtības produktos pārtikas rūpniecībai un lauksaimniecībai” tiek veikti pētījumi par piena pārstrādes blakusprodukta – sūkalu – tālāku izmantošanu. Pētījumi tiek veikti pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros. Projekta zinātniskā vadītāja – pēcdoktorante, pētniece Unigunde Antone. Pētījuma mērķis ir iegūt barības piedevu,…

17/05/2021

Informējam Jūs par iespēju pieteikties pētījuma projektā “Baltijas-Ziemeļu sadarbība tīrām enerģijas tehnoloģijām” (“Baltic-Nordic Roadmap for Cooperation on Clean Energy Technologies”).


Plašāku informāciju par projektu, kā arī pieteikšanās kārtību Jūs varat skatīt pielikumā, sīkāka informācija ir šeit.…

05/05/2021

Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai.

Viena projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši (3 gadi).

Konkursam pieejamais valsts budžeta finansējums ir 14,8 milj. euro.