Pārlekt uz galveno saturu

Aktualitātes un izsludinātie konkursi

18/01/2023

Ārlietu ministrija izsludina attīstības sadarbības granta projektu konkursu

16/01/2023

Interreg programmu un projektu darbība ir vērsta uz vairāku dalībvalstu kopēju problēmu risināšanu un reģionu potenciāla izmantošanu noteiktā jomā, piemēram, inovāciju, uzņēmējdarbības, mobilitātes, nodarbinātības, integrācijas, vides aizsardzības un ilgtspējas, pilsētvides attīstības, institucionālās pārvaldības jomās, u.c. Kopīgu investīciju rezultātā tiek radīta kopīga…

01/12/2022

Ir publicētas Apvārsnis Eiropa 2023.-2024. gada darba programmas. Pielikumā 6. klāstera darba programma.

 

31/10/2022

2022. gada 6. oktobrī atvērts Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu personāla apmaiņas (Staff Exchange) projektu konkurss, kas paredzēts jebkura veida ar zinātnisko darbību saistītiem darbiniekiem.

14/10/2022

2022.gada 6.oktobrī atvērts MSCA4ukraine konkurss. MSCA4Ukraine ļaus pētniekiem no Ukrainas turpināt darbu akadēmiskajās un neakadēmiskajās organizācijās ES dalībvalstīs un Apvārsnis Eiropa asociētajās valstīs, vienlaikus saglabājot savus sakarus ar pētniecības un inovāciju kopienām Ukrainā.

05/10/2022

2022.gada 28.septembrī tika atvērts #Consolidator grant konkurss, kura pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023.gada 2.februāris

23/09/2022

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprināto fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) ietvaros zinātniskās institūcijas var iesaistīt Ukrainas civiliedzīvotājus, kas Ukrainā pildīja akadēmiskā vai zinātniskā personāla amata pienākumus. Ukrainas pētnieki var piedalīties zinātnisko institūciju jau īstenojamos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos, par kuru izpildi ir noslēgts līgums ar LZP 2021. gada  un 2020. gada atklāto konkursu ietvaros.

 

26/08/2022

2022.gada 25.augustā Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludina valsts pētījumu programmas (VPP) “Digitālās humanitārās zinātnes” projektu pieteikumu atklāto konkursu. Programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta (MK) 2022. gada 14. jūlija rīkojumam Nr. 511 “Par valsts pētījumu programmu “Digitālās humanitārās zinātnes””.

Programmas mērķis ir humanitāro zinātņu digitālo resursu…

04/08/2022

Liepājas Jūrniecības koledža sadarbībā ar Lietuvas Jūras Akadēmiju, organizē kopīgu starptautiski zinātnisko pasākumu, kas norisināsies divās daļās:

  1. Konference “Zaļā jūras biznesa līnija”, Lietuvā, Klaipēdā (14.09.2022. un 16.09.2022.);
  2. Konference “Moduļu sistēmas priekšrocības mūsdienu izglītībā”, Latvijā, Liepājā, (15.09.2022. un 16.09.2022.).
07/07/2022

2022.gada 6. jūnijā, pamatojoties uz Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas 2015. gada 31. decembra vienošanos par kopīgas sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā (turpmāk – Programmas) īstenošanu, tiek izsludināts pētniecības projektu konkurss.

30/06/2022

Nesen kā noslēdzies fib Kongress Oslo, Norvēģijā, kas norisinājās no 12. līdz 16. jūnijam. Fib ir vadošā starptautiskā betona federācija, kuras uzdevums ir pilnveidot un izplatīt jaunākās zināšanas par betona konstrukcijām. Šis kongress bija īpašs ar to, ka pēc pāris gadu pārtraukuma, bija iespēja to noturēt klātienē bez jebkādiem ar pandēmiju saistītiem ierobežojumiem. Tajā piedalījās arī pēcdoktorantūras pētniecības projekta “Īsšķiedru…

16/06/2022

Latvijas Zinātnes padome (LZP) organizēs informatīvos seminārus Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu iesniedzējiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus pētniecības pieteikumus.