Pārlekt uz galveno saturu

Aktualitātes un izsludinātie konkursi

bbbbb

06/03/2019

Tiek izsludināta 2. pieteikšanās kārta programmā “LLU pētniecības programmas īstenošana” ar mērķi nodrošināt LLU stratēģijā apstiprināto pētniecības virzienu īstenošan kā arī veicināt LLU prioritāro pētniecības virzienu sekmīgu izpildi. Programmas mērķis sekmē maģistrantu …

01/03/2019

2019. gada 6. martā plkst. 15.30 notiks tiešsaistes seminārs par projektu finansējuma iespējām un pieteikumu sagatavošanu pētniecības projektu konkursiem Kopējās programmēšanas iniciatīvās.

01/03/2019

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 3. atlases kārtu plānots izsludināt 2019. gada aprīļa beigās. Pētniecības pieteikumus varēs iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti.

20/02/2019

Izsludināta pieteikšanās vairākās Kopējās programmēšanas iniciatīvās (ERA-NET):

20/02/2019

2019. gada 5. martā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notiks informācijas diena "Apvārsnis 2020 finanšu noteikumi: kā pareizi īstenot", kurā no pirmavota - Eiropas Komisijas ekspertiem, būs iespējams uzzināt finanšu jautājumu nianses Apvārsnis 2020 projektos. Uz pasākumu aicinām programmas Apvārsnis 2020 projekta pieteicējus, projektu īstenotājus, kā arī ikvienu, kuram interesē uzzināt ko jaunu par programmas finanšu un juridiskajiem jautājumiem. 

24/01/2019

Līdz šī gada 2. aprīlim VIAA aicina iesniegt projektu pieteikumus Apvārsnis 2020 programmā "Zinātne sabiedrībā un sadarbībā ar to" (Science with and for Society, SwafS), kurā veido efektīvu sadarbību starp zinātni un sabiedrību, piesaista zinātnei jaunus talantus un apvieno zinātnisko izcilību ar sociālo atbildību. 

28/12/2018

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedra sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju piedalās ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” realizācijā. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un…

28/12/2018

Sācies otrais gads pētījumam par iespēju izmantot pārtikā sliekas (Lumbricinae) projekta “Jauni olbaltumvielu avoti pārtikai Latvijā” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/190) ietvaros. 

27/12/2018

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros tiek veikti pētījumi par mārrutku saknēm un lapām. Viens no šī pētījuma virzieniem ir mārrutku sakņu un lapu sulas iegūšana…

19/12/2018

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros 2017.gada novembrī LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē tika uzsākts darbs pie Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1…

24/10/2018

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 2. novembra līdz 3. decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma "Sadarbība" apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" (16.1 projekti ar kopējo finansējumu līdz 500 000 eur)) trešās kārtas 1.posmam un apakšpasākuma "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju…

23/10/2018

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, 2018. gada 12. oktobrī izsludina valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāto projektu pietikumu konkursus

  • Atjaunojamie un vietējie energoresursi;
  • Energoefektivitāte;
  • Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un…
10/10/2018

27. un 28. septembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē notika Informācijas tehnoloģiju fakultātes īstenotā programmas Apvārsnis 2020 starptautiskā projekta “SAMS – Starptautiskā partnerība uz inovācijās bāzētiem pārvaldības pakalpojumiem viedajā biškopībā” trešā partneru sapulce (pirmās divas sapulces notika Vācijā).

10/10/2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2018. gada 22. oktobrī organizē informatīvu semināru par iespējām iegūt finansējumu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis 2020 ERA-NET Cofund aktivitātēs. Uz semināru aicināti interesenti no zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām.