Pārlekt uz galveno saturu

Aktualitātes un izsludinātie konkursi

29/06/2020

Mārrutku lapas jau izsenis tika lietotas, lai siltos laika apstākļos neļautu svaigai gaļai tik ātri sabojāties. Arī pēcdoktorantūras pētījumā Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/187 "Mārrutku bioloģiski aktīvo savienojumu izmaiņas tehnoloģiskos procesos un cilvēka gremošanas trakta in vitro modelī" bija liela ieinteresētība pārbaudīt un ar mūsdienīgām metodēm novērtēt šīs dabas veltes patieso vērtību.

29/06/2020

Šī gada sākumā LLU uzsākta pēcdoktorantūras pētniecības projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/487 “Īsšķiedru cementa kompozītu izmantošanas efektivitāte nesošo sienu konstrukcijās” īstenošana. Pētījuma mērķis ir izpētīt, kā ražot un būvēt nesošās sienu konstrukcijas efektīvāk, pievienojot betonam tērauda šķiedras.

29/06/2020

Tīklošanās un kontaktu dibināšana ir nozīmīgs faktors turpmāku pētījumu veikšanā, projektu izstrādē un sadarbības partneru meklēšanā ne tikai komunikācijā ar pētniecības iestādēm, bet arī ražošanas līmenī, lai risinātu nozares praktiskās problēmas.

29/06/2020

Izglītības un zinātnes ministrija piedalās jaunā pētniecības konkursā par piegādes sistēmām jūras bioekonomikā Izglītības un zinātnes ministrija ir pievienojusies Kopējās programmēšanas iniciatīvas „Veselīgas un produktīvas jūras un okeāni” un ERA-Net shēmas “Bluebio” konkursam par tēmu “Jūras bioekonomika - ūdens bioresursu potenciāla izmantošana” (The ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources (BlueBio)).

19/06/2020

Lai attīstītu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, no Kohēzijas fonda (KF) Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) izsludinātajā projektu atlasē investīcijām pieejami gandrīz 15 miljoni eiro

17/06/2020

Zinātniskajām institūcijām un komersantiem praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai pieejami gandrīz 16,9 miljoni eiro, no tiem 15,9 miljonus finansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

27/05/2020

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) turpinās pēcdoktorantūras pētniecības projekts Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/307 „Sūkalu pārstrāde pievienotās vērtības produktos pārtikas rūpniecībai un lauksaimniecībai”, kura mērķis ir sekmēt pilnīgāku pieejamo piena pārstrādes resursu izmantošanu un iegūt jaunus produktus, kas izmantojami dzīvnieku barībā un pārtikā. Pētījumos uzsvars tiek likts uz piena sūkalu blakusproduktu fermentāciju ar propionskābes…

26/05/2020

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas "Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas" projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas virsmērķis ir sadarbībā ar Eiropas Kodolpētniecības organizāciju (The European Organization for Nuclear…

26/05/2020

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas mērķis ir attīstīt un palielināt humanitāro zinātņu digitālo resursu lietojamību, mazinot to fragmentāciju.

19/05/2020

Valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšana" partneru meklēšanai

Latvijas Zinātnes padome (LZP) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU)* organizē tiešsaistes kontaktbiržas (3 programmas tematiskajās jomās - veselības aprūpes un sabiedrības veselības risinājumi; inženiertehniskie risinājumi; tautsaimniecība un sabiedrības labklājības risinājumi), kas veidotas ar mērķi palīdzēt topošajiem programmas projektu iesniedzējiem…

19/05/2020

Ir lemts piešķirt 5 miljonus valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšana" īstenošanai.

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju veidos valsts pētījumu programmu,

kuras konkursu un zinātnisko izvērtēšanu nodrošinās Latvijas Zinātnes padome.

12/05/2020

Latvijas Zinātnes padomi (LZP) sadarbībā ar Finanšu ministriju (FM) š.g. 20. maijā plkst. 14:00 rīko valsts pētījumu programmas „Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" (VPP) semināru projektu iesniedzējiem. Norises vieta: tiešsaistē (saite un darba kārtība tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem).

12/05/2020

Latvijas pētniecības organizācijas, kas reģistrētas kā zinātniskās institūcijas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, līdz 2020. gada 22. septembrim aicinātas pieteikties starptautiskā pētniecības konkursā “Kultūras mantojums, identitāte un perspektīvas”.

30/03/2020

Turpinot pētījumus par mārrutkiem, to vērtīgajām vielām, ka arī to tālāku izmantošanu, pēcdoktorantūras pētījuma "Mārrutku bioloģiski aktīvo savienojumu izmaiņas tehnoloģiskos procesos un cilvēka gremošanas trakta in vitro modelī" (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/187) ietvaros ir veikti eksperimenti par mārrutku sakņu un lapu sulas ietekmi uz svaigas gaļas kvalitāti.

20/03/2020

Zinātnieki ik dienas strādā laboratorijās un veic dažādus pētījumus, rezultātā atklāj daudz jaunas un pārsteidzošas lietas, gūst dažādas atziņas, kurām pateicoties norit cilvēces progress. Zinātnieku, pētnieku, universitāšu un dažādu zinātnisku institūciju uzdevums ir dalīties ar saviem atklājumiem, kā rezultātā sabiedrība tiek informēta par jaunumiem, kā arī tiek pievērsta tās pastiprināta uzmanība kādiem jautājumiem. Ar zinātnisko pētījumu palīdzību ir iespējams…