Pārlekt uz galveno saturu

Baltijas valstu doktoranti LLU mācās iepazīt ainavas dažādību

LLU pagājušajā nedēļā norisinājās BOVA doktorantu kurss „Landscape Cognition” („Kognitīvā ainava”), kurā piedalījās 12 doktorantūras studenti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, lai izprastu ainavas kognitīvos aspektus un tās pētniecības dažādību.

Kursa ietvaros Jelgavā no 12. līdz 16. oktobrim viesojās ainavas arhitektūras, mežsaimniecības, lauksaimniecības, tūrisma, vides zinātnes un ģeogrāfijas studiju doktoranti no visām trijām Baltijas valstīm un intensīvās studijās izzināja dažādu pētniecības nozaru kognitīvos aspektus, kas skar un ietekmē ainavas izpēti.

Galvenais ieguvums kursa dalībniekiem bija starpdisciplinārās pieejas īstenošana, jo studijās ainava tika aplūkota kā daudzšķautņains pētniecības objekts, kuru katras zinātņu nozares pārstāvis uzlūko atšķirīgi. Paralēli darbam auditorijā ikvienam bija iespēja veikt izpētes darbu Pils un Pasta salās, kas atrodas starp Lielupi un Driksu, kā arī iepazīties ar unikālu ainavas risinājumu – savvaļas zirgu ganībām.

Kursu vadīja gan LLU Lauku inženieru fakultātes mācībspēki, gan kolēģi no Igaunijas un Zviedrijas.

Interesenti, kas vēlas piedalīties citos BOVA tīkla intensīvajos kursos, aicināti aplūkot kursu piedāvājumu šeit.

Kontaktinformācija LLU: BOVA tīkla koordinatore Daiga Unferihta (e-pasts: daiga.unferihta@llu.lv).

Pievienots 01/12/2015