Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Konkursa „Sējējs” laureātu vidū – LLU doktore

16. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sveica konkursa „Sējējs – 2015” laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus.

Šogad laureātu nosaukumus, diplomus un balvas piešķīra septiņās konkursa nomināciju grupās. Kategorijā "Jaunais zinātnieks" par laureāti atzīta lauksaimniecības zinātņu doktore Ilze Grāvīte. Viņa promocijas darbu "Dažādu faktoru ietekme uz plūmju (Prunus domestica L.) augšanu un attīstību, ražu un augļu kvalitāti" Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauksaimniecības zinātņu promocijas padomē aizstāvēja 2014. gadā, un tā zinātniskais vadītājs bija asoc. prof., Dr. agr. Mintauts Āboliņš (LLU LF).

Savukārt veicināšanas balvas piešķirtas divām citām lauksaimniecības zinātņu doktorēm, kas promocijas darbus aizstāvējušas šī gada vasaras sākumā – Dr. agr. Valdai Laugalei par promocijas darbu "Agrotehnoloģisko faktoru ietekme uz zemeņu ražošanas periodu lauka apstākļos", darba zinātniskie vadītāji – Dr. biol. Sarmīte Strautiņa (LVAI) un Dr. agr. Kaspars Kampuss (LLU LF), un LF vadošai pētniecei, Dr. agr. Diānai Ruskai par promocijas darbu "Kopproteīna un urīnvielas satura dinamika slaucamo govju pienā", darba zinātniskā vadītāja asoc. prof., Dr. agr. Daina Jonkus (LLU LF).

Veicināšanas balvas un diplomus kopumā saņēma 14 konkursa dalībnieki visās konkursa grupās. Laureāta nosaukums konkursa grupā „Gada lauku saimniecība” tika piešķirts Alūksnes novada zemnieku saimniecībai „Kadiķi M.A.” un tās vadītājam Mārtiņam Augstkalnietim. Konkursa grupā „Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” par labāko atzīta Alojas novada sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aloja Starkelsen”, tās vadītājs Jānis Garančs.

Konkursa grupā „Ģimene lauku sētā” šogad laureāta titulu ieguva Ogres novada zemnieku saimniecība „Ogrēni”, kurā saimnieko Gailīšu ģimene. Par veiksmīgāko jauno zemnieku atzīts Zilupes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinca Agro” īpašnieks Andrejs Rasimenoks, bet laureāta nosaukumu nominācijā „Bioloģiskā lauku saimniecība” ieguva Vecumnieku novada zemnieku saimniecība “Ozoli”, tās vadītājs Andris Kalniņš.

Šogad vērtēja arī pretendentus nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”. Par laureātiem šajā nominācijā kļuva Reinis un Loreta Pižiki, kuri realizēja projektu “Loka šaušanas treniņu laukuma un treniņu materiāli tehniskās bāzes izveide” Ventspils novadā.

Balva „Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” šogad piešķirta zootehniķei Maijai Brunovskai, kura ar savu profesionālo darbu sekmējusi lopkopības nozares un ciltsdarba uzlabošanu, līdz ar to visu savu mūžu veltījusi Latvijas lauksaimniecības attīstībai. 

Pievienots 01/12/2015