Pārlekt uz galveno saturu

LIF studenti iesaistīsies Ogres novada pašvaldības projektā

13.oktobrī tika parakstīts sadarbības līgums starp Ogres novada pašvaldību un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU) Lauku inženieru fakultāti. Tas paredz, ka LIF 3. kursa studenti iesaistīsies projektu “Grīvas prospekta pieguļošās teritorijas revitalizācija” izstrādē.

Galvenie darba uzdevumi ir sniegt priekšlikumus ainaviskās teritorijas vides saglabāšanā, plānot un izstrādāt teritorijas funkcionālo zonējumu un sniegt dažādus priekšlikumus.

Sadarbības iniciatore, Ogres novada pašvaldības ainavu arhitekte Senija Proose atzīst, ka sadarbības galvenais mērķis ir iegūt abpusēji vērtīgu pieredzi un jaunas zināšanas padomju laikos celto daudzstāvu dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku apkārtējo teritoriju atdzīvināšanā atbilstoši mūsdienu ainavu arhitektūras plānošanas tendencēm, ekoloģiskās domāšanas un ilgtspējīgas plānošanas izaicinājumiem. Savukārt projekta mērķis ir iegūt ainavu arhitektūras metu projektus, kas sniedz priekšlikumus teritorijas ainavisko un sociāli nozīmīgo vietu vides uzlabošanai un pilsētbūvniecisko procesu ilgtspējīgai attīstības plānošanai.

Viesojoties Ogrē, studenti iepazinās ar Ogres pilsētu, tās vēsturisko centru, attīstības iecerēm un iepazinās arī ar rekonstrukcijas un labiekārtošanas projektiem, kas šobrīd norisinās Ogrē. Tie ir Latvijas monumentālā karoga masta uzstādīšana, Ogres 1.vidusskolas apkārtnes labiekārtošana, Ogres represēto piemiņas vietas labiekārtošana un Ogres upes dambja rekonstrukcija.

Ogres novada pašvaldībā bija ieradušies 11 studenti un pasniedzējas Natalija Ņitavska un Silvija Rubene, kuras atzina, ka projektēšana reālā vidē ir ļoti nepieciešama studiju procesā – tas studentu profesionālo iemaņu veidošanā ir liels ieguvums. LLU sadarbojas arī ar citām pašvaldībām jau 7 gadus, un studenti ir samērā noslogoti.

Sadarbības līgumu ar LLU Ogres novada pašvaldības vārdā parakstīja domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, ar studentiem un viņu pasniedzēju tikās arī domes priekšsēdētāja vietniece Ineta Tamane. A. Mangulis atzina, ka šis gads Ogres novada pašvaldībai sadarbības veidošanā ar Latvijas augstskolām un izglītības iestādēm ir bijis veiksmīgs, jo sadarbība izveidota arī ar Rīgas Tehnisko Universitāti un Ogres tehnikumu, savukārt I.Tamane uzsvēra, ka Ogres novada pašvaldība ir radoša un augoša pašvaldība un ir vajadzīgas inovatīvas idejas un enerģiska rīcība to īstenošanā, tāpēc arī sadarbībā tiek iesaistīti studenti.

Pievienots 01/12/2015