Pārlekt uz galveno saturu

Zemes ierīcības studenti iepazīst ceļu plānošanas specifiku izpētes vizītē

22. oktobrī Lauku inženieru fakultātes studiju programmas „Zemes ierīcība” 2. un 4. kursā studējošie devās izpētes vizītē uz Tukuma pusi, lai gūtu ieskatu par studijās iegūto teorētisko zināšanu īstenošanas specifiku praksē – ceļu būves uzņēmumos.

Mācību ekskursijas laikā studējošajiem bija iespēja aplūkot darbu norisi vienā no šobrīd Latvijā lielākajiem ceļu būvniecības objektiem – Rīgas – Liepājas šoseju posmā no Apšuciema līdz Kalnciema tiltam. SIA „Saldus ceļinieks” projektu vadītāja Oskara Šteina vadībā studenti aplūkoja gan līdz šim izdarīto, gan iepazinās ar projekta materiāliem. O. Šteins uzskatāmi skaidroja un demonstrēja ceļa remonta darbu tehnoloģisko procesu secību. Dokumentiem pievienotie grafiskie risinājumi kalpoja kā uzskates līdzeklis, jo līdzīga grafiskās daļas izstrāde ir arī viens no zemes ierīcības studentu veicamajiem uzdevumiem studiju ietvaros.

Mācību ekskursijas turpinājumā studenti viesojās ceļu būves uzņēmumā SIA „STRABAG”, kas atrodas Milzkalnē, Smārdes pagastā Engures novadā. Studentus par šā uzņēmuma darbību iepazīstināja Kvalitātes sistēmas vadītāja Liene Rieksta. Sākotnēji studenti tika iepazīstināti ar uzņēmuma materiāli tehnisko bāzi. Studenti varēja aplūkot jau daļu no “ieziemotās” tehnikas, kuras izmantošana ceļa būvniecībā vai rekonstrukcijā beigta. L. Rieksta arī skaidroja par personāla kvalifikācijas nozīmi izcila rezultāta sasniegšanā, kam uzņēmums pievērš lielu nozīmi.  Turpinājumā tika apmeklēta asfaltbetona rūpnīca un laboratorija Zvārē. Studenti klātienē iepazina citu ceļu būvniecības posmu – ceļa seguma ražošanu un testēšanu. Uzņēmuma pārstāvji pastāstīja par asfaltbetona ražošanas procesu un tā klāšanu un demonstrēja mūsdienās izmantoto ceļu tehniku, turklāt laboratorijā studenti varēja vērot asfalta testēšanas norisi, kurā tiek pārbaudīta dažādu faktoru ietekme uz saražoto materiālu. 

Vizītes ietvaros tika organizēta arī ekskursija Valsts akciju sabiedrības uzturētajā Latvijas Ceļu muzejā, kurā iespējams aplūkot vēsturisko ceļu būves tehniku un izzināt ceļu tīkla veidošanās vēsturi Latvijā.

Izpētes vizīte notika Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras docenta Armanda Celma vadītā studiju kursa „Ceļu plānošana” ietvaros, kurā studējošie var iepazīt ceļu projektēšanas procesu un attīstīt prasmes dažādu tehnisko risinājumu izveidē. Tā kā tas ir viens no topošo zemes ierīcības speciālistu darbības virzieniem pēc studiju beigšanas, pieredzes gūšana praksē darbojošos uzņēmumos ir svarīga daļa studiju programmā „Zemes ierīcība”.

Pievienots 01/12/2015