Pārlekt uz galveno saturu

LLKA un LLU noslēdz sadarbības līgumu

Attēla autors: Lana janmere

24.novembrī Jelgavā starp Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA), Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti (ESAF) tika noslēgts sadarbības līgums, lai stiprinātu un attīstītu sadarbību izglītības, zinātnes un profesionālās darbības jomās.

Sadarbības līguma mērķis ir sekmēt LLKA un LLU savstarpējo sadarbību, lai topošajiem speciālistiem sniegtu plašāku informāciju par kooperācijas lomu lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā Latvijā, kā arī sniegtu iespējas praktizēties lielākajos Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvos.

Sadarbības līgumu parakstīja LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons, LLU rektore Irina Pilvere un LLU ESAF dekāne Andra Zvirbule-Bērziņa.

LLKA valdes priekšsēdētājs, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „VAKS” valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons: „Ideja par sadarbības līguma noslēgšanu ar LLU jau kādu laiku bija viens no LLKA dienaskārtības jautājumiem, ko beidzot īstenojām arī praktiski. Protams, sadarbības līgums uzliks papildus pienākumus gan asociācijai, gan arī lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīviem, jo turpmāk būs jābūt atvērtiem nākot pretī jaunajiem lauksaimniecības speciālistiem, ne tikai viņiem sniedzot prakses iespējas, bet arī līdzdarbojoties pētniecības darbu izstrādē. Tāpat arī kooperatīvu vadītāji tiks piesaistīti dalīties pieredzē mācību kursos saistībā ar kooperāciju.”

LLU rektore Irina Pilvere atzīst, ka universitāte vienmēr ir gandarīta, noslēdzot jaunus sadarbības līgumus ar uzņēmējiem, jo tādā veidā zinātnieki un pētījumi tiek tuvināti uzņēmēju vajadzībām un studējošajiem ir lielākas iespējas gūt praktisku pieredzi studiju laikā. I. Pilvere arī pauž cerību, ka noslēgtais līgums ar vienu fakultāti realitātē tiks paplašināts un kooperatīvu asociācijas biedri būs ieinteresēti sadarboties ar dažādu nozaru zinātniekiem – lauksaimniekiem, inženieriem, vides un ūdenssaimniecības, kā arī zemes ierīcības speciālistiem un daudziem citiem, kas nodarbojas ar pētījumu veikšanu LLU.

„Jau šobrīd mūsu fakultātē studenti izstrādā bakalaura un maģistra darbus par tēmām, kas saistītas ar kooperāciju, kooperatīviem, kā arī lauksaimniecības uzņēmumu dažādiem darbības aspektiem. No 2011. gada LLU ESAF izstrādāti 66 bakalaura un 33 maģistra darbi, kuru rezultāti varētu ieinteresēt mūsu jaunos sadarbības partnerus – LLKA”, atklāj ESAF dekāne Andra Zvirbule-Bērziņa.

Par LLKA           

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir dibināta 2002.gadā un apvieno lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS) un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (MPKS), kuras strādā savu biedru interesēs, samazinot to ražošanas izmaksas. Asociācijas darbības mērķis ir radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas attīstībai un veicināt sabiedrības izpratni par kooperācijas nepieciešamību un priekšrocībām. LLKA ir galvenais Zemkopības ministrijas sadarbības partneris lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā. Šobrīd LLKA ir 52 biedri.

Pievienots 04/12/2015