Pārlekt uz galveno saturu

Padomnieku konvents diskutē par LLU jauno stratēģiju

Attēla autors: Artis Lapa

Novembrī notikusi 7. sasaukuma LLU Padomnieku konventa sēde, kura locekļi – dažādu tautsaimniecības nozaru vadošie pārstāvji - tika iepazīstināti ar lauksaimniecības zinātnisko institūtu konsolidācijas procesu un izstrādē esošo LLU jauno stratēģiju 2015. – 2020. gadam.

LLU rektore Irina Pilvere, sveicot padomniekus Jelgavas pilī, atzina, ka šobrīd universitātē paralēli studijām un pētniecībai noris intensīvs darbs pārvaldības jomā. Īstenojot vērienīgo lauksaimniecības zinātnisko institūtu konsolidāciju, pēc kuras LLU pakļautībā izveidosies divas publiski atvasinātas personas - Dārzkopības institūts un Agroresursu un ekonomikas institūts -, universitātei ir jāveic būtiskas pārmaiņas stratēģiskajā plānošanā, pārvaldībā un kvalitātes vadības sistēmā.

Viens no būtiskākajiem aspektiem ir LLU attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam aktualizēšana un pilnveide, kas iekļauj gan jaunu pētniecības un izglītības programmu izstrādi, gan resursu pārvaldības programmu. Tās mērķis ir universitātes konkurētspējas paaugstināšana studijās un pētniecībā Latvijas un starptautiskajā mērogā.

Iepazīstoties ar Stratēģijas dokumentiem, padomnieki bija vienisprātis, ka universitāte ir uzsākusi pareizu ceļu uz attīstību, par ko liecina stratēģijā izvirzītie mērķi un stratēģijas izcilā struktūra. Viņi uzsvēra ciešākas sadarbības ar uzņēmējiem nozīmi zinātnē, lai universitātes pētnieciskie virzieni būtu atbilstoši uzņēmēju vajadzībām. Turklāt aicināja LLU vadību skatīties plašāk un pētniecībā stratēģiski ievērot atvērtības principu – ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas kontekstā.

Padomnieki aicināja LLU vadību un fakultātes samazināt pētniecisko prioritāšu skaitu pētniecības programmā un vairāk orientēties uz starpdisciplināriem pētījumiem. Turklāt ieteica lielāku vērību pievērst tām jomām, kuras jau ir spēcīgas un varētu būt konkurētspējīgas starptautiskajā zinātnes tirgū.

Sēdē arī tika ievēlēts jauns Padomnieku konventa priekšsēdētājs, kurš turpmāk vadīs padomnieku darbu. Vienbalsīgi par to kļuva Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Armands Krauze. Pēc diskusijām par stratēģiju padomnieki viesojās jaunuzceltajā Pārtikas tehnoloģijas fakultātes ēkā.

LLU attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam izstrāde notiek projekta „Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai" (2015/0020/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013) ietvaros, ko finansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

 

Pievienots 04/12/2015