Pārlekt uz galveno saturu

TF Lauksaimniecības enerģētikas programmas šī gada absolventi – konkursa laureāti!

Attēla autors: No TF arhīva

Tehniskās fakultātes (TF) Lauksaimniecības enerģētikas bakalaura programmas absolvents Aigars Gulbis un Inženierzinātņu maģistra programmas Lauksaimniecības enerģētikas virziena absolvents Mārtiņš Indriksons kļuvuši par laureātiem Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA), AS „Jauda”, SIA „ABB” un RTU attīstības fonda ikgadējā studiju noslēguma darbu stipendiju konkursā.

2015. gada 18. septembrī notika Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas, AS Jauda, SIA ABB un RTU attīstības fonda studiju noslēguma darbu stipendijas konkursa žūrijas komisijas sēde, kurā tika apstiprināti konkursa laureāti.

Ikgadējais studiju noslēguma darbu stipendiju konkurss tiek izsludināts ar mērķi paaugstināt studentu noslēgumu darbu un projektu kvalitāti enerģētikas un elektrotehnikas nozarē.

Konkursā piedalās RTU, LLU un Rīgas tehniskās koledžas enerģētikas un elektrotehnikas virziena studiju programmu absolventi ar saviem studiju noslēguma darbiem.

Šajā gadā konkursa izvērtēšanas komisijai tika iesniegti 33 darbi, t.sk., 14 bakalaura darbi, 4 inženieru projekti, 15 maģistra darbi.

Laureātu vidū:

  • bakalaura darbu nominācijā: LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas profesionālā bakalaura programmas absolvents Aigars Gulbis ar bakalaura darbu „Alumīnija – gaisa bateriju izmantošana transportlīdzekļos”, vadītājs asoc. prof. Aigars Laizāns;
  • maģistra darbu nominācijā: LLU TF Lauksaimniecības inženierzinātņu maģistra programmas Lauksaimniecības enerģētikas apakšprogrammas absolvents Mārtiņš Indriksons ar darbu „Kompakto transformatora apakšstaciju mikroklimata nodrošināšanas risinājumi”, vadītājs asoc. prof. Raimunds Šeļegovskis.

Aigars Gulbis savā bakalaura darbā pētījis iespējas izveidot alternatīvu enerģijas avotu pašlaik plaši izmantotajiem enerģijas avotiem ierīcēs un iekārtās, kurām nepieciešams autonoms barošanas avots. Eksperimentālie pētījumi tika veikti TF Lauksaimniecības enerģētikas institūta laboratorijās un iegūtie rezultāti liecina, ka izmantojot alumīnija oksidēšanās procesus saskarē ar gaisu ir iespējams iegūt elektroenerģiju un tādējādi izveidot universāla pielietojuma enerģijas avotu gan mobilajām, gan arī stacionārajām ierīcēm, kam nepieciešama autonoma barošana.

Mārtiņš Indriksons savā maģistra darbā turpināja jau bakalaura darbā aizsākto tematiku, risinot svarīgas elektroapgādes iekārtu - kompakto transformatoru apakšstaciju ekspluatācijas problēmas, kas saistītas ar vides ietekmi. Bakalaura darba tēma tika izvēlēta atbilstoši AS „Latvenergo” piedāvātajām pētījumu tēmām, 2013.gadā tas tika veiksmīgi aizstāvēts, un tika iesniegts 2013.gada konkursam, kur arī ieguva godalgotu vietu. Tēma tika turpināta maģistra darbā. Ja bakalaura darbs tika veltīts galvenokārt problēmas izpētei, parametru mērīšanai uzstādītajās iekārtās un mikroklimatu ietekmējošo faktoru analīzei, tad maģistra darba rezultātā tika piedāvāti jau konkrēti problēmas risinājumi, piešķirot šim darbam būtisku praktisku nozīmi.

Ir prieks, ka regulāri katru gadu šajā konkursā mūsējie – Lauksaimniecības enerģētikas programmas absolventi iegūst godalgotas vietas. Tas liecina par programmas kvalitāti, par to, ka mūsu absolventi droši konkurē ar citu līdzīgu programmu absolventiem no citām augstskolām, kā arī raksturo absolventu gatavību un spējas iekarot vietu darba tirgū.

Arī minētie konkursa laureāti ir atraduši sev labas darba vietas: Aigars Gulbis ir būvdarbu vadītājs SIA „Mītavas Elektra” tepat Jelgavā, savukārt Mārtiņš Indriksons ir projektētājs projektēšanas birojā “Daina EL”, kurš jau kopš 1997. gada darbojas elektroapgādes un telekomunikāciju projektēšanas jomā.

2015.gada 26.novembrī atzinības raksti darbu autoriem un viņu vadītājiem tika svinīgi pasniegti Rīgā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā AS Energofirma „Jauda” rīkotā semināra laikā, kas notika starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstādes "Tech Industry 2015" ietvaros.

Mēs lepojamies ar saviem absolventiem, un lai viņiem veicas turpmākajā profesionālajā karjerā!

Informāciju sagatavoja Raimunds Šeļegovskis.

 

Pievienots 04/12/2015