Pārlekt uz galveno saturu

LLU risina jautājumus par e-paraksta aktīvāku izmantošanu

E-paraksts ir populārs daudzās valstīs, jo tā izmantošana atvieglo darbu un samazina resursu patēriņu. Šāda risinājuma ieviešanu gan personīgajā dzīvē, gan biznesā aktualizējušas vides piesārņojuma problēmas un cilvēku vēlme rīkoties sociāli atbildīgi. 

Apzinoties e-paraksta priekšrocības, LLU šobrīd tiek aktualizēts jautājums par nopietnāku informācijas tehnoloģiju izmantošanu universitātes darba organizēšanā. Kā pirmais solis pēc rektores Irinas Pilveres iniciatīvas pieņemts lēmums sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju fakultāti (ITF) aktivizēt e-paraksta lietošanu universitātes studentu vidū.

“Mums kā universitātei tehnoloģiju izmantošanas jomā jāiet pa priekšu visiem un šādu pieeju arī cenšamies īstenot. Jau šobrīd LLU vadības līmenī e-paraksta izmantošana notiek visos ikdienas darbos un ārējā komunikācijā, taču vēlamies to aktivizēt arī iekšējā dokumentu apritē, it īpaši darbā ar studentiem. Mums kā universitātei ir svarīgi, ka viņi kā absolventi pēc studiju beigšanas darba tirgū spēj sekot līdzi tehnoloģiju izmaiņām un izmanto piedāvātās iespējas savā profesionālajā dzīvē,” skaidro I. Pilvere.

Tādējādi 11. februārī sadarbībā ar e-paraksta ieviesēju Latvijā (VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centru) un ITF universitātē tika organizēts seminārs - darbnīca, kura laikā darbinieku un studentu grupa apguva virtuālā un iedzīvotāju kartēs (eID) ierakstītā e-paraksta lietošanas prasmes.

 “E-paraksta, līdzīgi kā daudzu citu IT risinājumu, ieviešana sabiedrībā nav ātrs un vienkāršs process. Šādu IT risinājumu lietošanai ir nepieciešams vismaz viens iemesls, kas spēj atvieglot, nevis sarežģīt cilvēku dzīvi. Universitātēs ir daudz procesu, kuros varētu integrēt e-paraksta lietošanu. Piemēram, mūsu IT studenti dodas vairāku mēnešu praksēs uzņēmumos, kas ir izkliedēti pa visu Latviju. Studentiem ir jānodod prakses atskaites, kuras ir parakstījuši paši, kā arī prakses uzņēmuma pārstāvis. Un ja mēs iedomājamies situāciju, kad studentam ir izvēle vai braukt no Rēzeknes, kur atrodas prakses uzņēmums, uz Jelgavu, lai nodotu paredzētajā laikā prakses atskaiti, vai arī iespēja to elektroniski parakstīt un nosūtīt, tad lielākai daļai vairs nav jautājumu par šī tehnoloģiskā risinājuma pielietojumu,” stāsta ITF dekāns Gatis Vītols.

Viņš arī piebilst, ka ITF nemitīgi aicina savus studentus, lai tie uzsāk gan e-paraksta lietošanu, gan arī seko līdzi citiem tehnoloģiskajiem jauninājumiem, kas spēj atvieglot studiju dzīvi, kā arī turpmākās gaitas pēc studiju noslēgšanas.

Tādēļ E-prasmju nedēļas 2016 ietvaros LLU tiks organizēts seminārs par e-paraksta lietošanu plašākam universitātes mācībspēku lokam un citiem interesentiem. Seminārs notiks LLU 10. martā plkst. 13.00. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, nosūtot e-pastu ar pieteikumu uz adresi: informacija@llu.lv.

E-paraksts ir unikāls, elektronisks personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienots datorā sagatavotam dokumentam. Tam ir tāds pats juridisks spēks kā fiziskam parakstam – uz papīra rakstītam. Tā galvenās priekšrocības – ērtums, laika izmantošanas efektivitāte un finansiālais ieguvums, jo e-paraksta pielietošana ļauj ekonomēt resursus papīram un transportam.

Pievienots 04/03/2016