Pārlekt uz galveno saturu

Vides un būvzinātņu fakultātē

VIDES TEHNOLOĢIJAS

  • Ūdens modelēšanas laboratorijas apskate un darbošanās tajā.
  • Ūdens kvalitātes noteikšana, izmantojot multiparametru zondi.
  • Jaunākās aprīkojuma demonstrēšanas hidrometrijas darbu veikšanai.
  • Siltumnīcas efekta gāzu mērījumi.
  • Iepazīšanās ar vides tehnoloģiju daudzveidību.

Grupa līdz 30 skolniekiem. Dalībai var pieteikties: 10. un 11. klašu skolēni. Pieteikšanās vismaz nedēļu iepriekš.

Norises laiks: trešdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

Kontaktpersona: Vides un būvzinātņu fakultātes Vides un ūdenssaimniecības katedras doc. Inga Grīnfelde, t. 29442763E-pasts: inga.grinfelde@llu.lv.

JAUNO BŪVDARBU VADĪTĀJU, BŪVUZRAUGU UN PROJEKTĒTĀJU SKOLA

Skolas notiek konkrētos laikos, bet, ja ir interese par noteiktu skoliņas tēmu, var pievienoties arī uz vienu dienu, bet pašas skoliņas notiks vairāku nedēļu garumā.

Nodarbības notiks: 2020. gada martā un aprīlī. Detalizēts grafiks tiks publicēts vēlāk.

Kontaktpersona: Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja, Dr.oec., asoc. prof. Sandra Gusta, t. 29586012E-pasts: sandra.gusta@llu.lv

JAUNO ZEMES IERĪKOTĀJU UN MĒRNIEKU SKOLA

Skolas notiek konkrētos laikos, bet, ja ir interese par noteiktu skoliņas tēmu, var pievienoties arī uz vienu dienu, bet pašas skoliņas notiks vairāku nedēļu garumā 2020. gada pavasarī.

Kontaktpersona: Vides un būvzinātņu fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas “Zemes ierīcība un mērniecība” direktore, Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skolas vadītāja Dr. oec. Vivita Puķīte, t. 29113347. E-pasts: vivita.pukite@llu.lv.

Ja tiek organizēts brauciens skolēnu grupai ar Eiropas struktūrfondu līdzfinansējumu, vai ir vēlme apvienot vairākas aktivitātes, lūgums sazināties: karjera@llu.lv. 

Pievienots 09/03/2016