Pārlekt uz galveno saturu

Sākusies pieteikšanās mācībām par zālāju biotopiem un to apsaimniekošanu

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Mūžizglītības centrs aicina lauksaimniecības nozarē iesaistītos pieteikties divu dienu mācībām “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”, lai gūtu profesionālu izglītību un prasmes par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos.

Kursos “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” lauksaimnieki varēs iegūt zināšanas par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos aktivitātes atbalsta nosacījumiem un ieteikumiem to izpildei, bioloģiski daudzveidīgo un vērtīgo zālāju saglabāšanu un identificēšanu un ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām. Tāpat mācību ietvaros notiks individuāla "Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana, kas ietver optimālu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas nosacījumus saskaņā ar to.

Kursiem var pieteikties lauksaimniecības nozarē iesaistītas juridiskas un fiziskas personas, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji. It īpaši gaidīti lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014. -2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem.

LLU piedāvā apmeklēt kursu grupas Jelgavā, Skrīveros, Ķekavā, Daugmalē, Siguldā, Priekuļos un Rīgā. Pirmo grupu apmācības sāksies augusta otrajā pusē.

Kursu ilgums ir 16 stundas, kuru laikā notiks gan teorētiskas mācības, gan praktiskās nodarbības.

Pieteikšanās kursiem notiek LLU Mūžizglītības centrā, zvanot pa tālr. 63005715, 26340144 vai rakstot e-pastu antra.berzina@llu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, vēlamo kurus norises vietu. Detalizēta informācija pieejama www.mc.llu.lv.

Mācības organizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar LLU LAP investīciju pasākumu 2014. -2020. gadam ietvaros ar 100% finansiālā atbalsta intensitāti. Projekta laikā tiks piedāvātas mācības 4 mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija, līdz ar to interesenti aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai par pieteikšanos mācībām par dažādiem tematiem.

Pievienots 19/07/2016