Pārlekt uz galveno saturu

Izdota jauna grāmata augstākajā matemātikā

17. oktobrī LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Matemātikas katedrā notika grāmatas “Mācību līdzeklis augstākās matemātikas pamatu apguvei” atvēršanas svētki. Grāmata ir LLU un Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēku Annas Vinteres un Sarmītes Čerņajevas kopdarbs.

Mācību līdzeklis paredzēts kā palīgs studentiem augstākās matemātikas pamatu apgūšanai un tajā ietvertas tēmas par lineāro algebru, analītisko ģeometriju plaknē, vektoru algebru, matemātisko analīzi, funkcijas atvasinājumiem un pielietojumu, nenoteikto un noteikto integrāli, vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķiniem un diferenciālvienādojumiem.

Kā stāsta grāmatas autores, tā būs noderīga īpaši tiem studentiem, kam neveicas matemātikas apguvē, un kam nepieciešams papildus metodiskais atbalsts, lai dziļāku matemātikas tēmu izzināšanā vairs nebūtu problēmu.

“Lai gan sākotnējā ideja bija radīt mācību līdzekli inženieriem, taču šobrīd vēl to neesam realizējušas, jo grāmata, kurai šodien svinam atvēršanas svētkus, vairāk paredzēta “mazajiem” studentiem, kā es viņus mīļi dēvēju: tie ir bioloģijas un sociālo zinātņu pārstāvji,” stāsta autore Anna Vintere. Viņa arī pateicas Informācijas tehnoloģiju fakultātei par atbalstu mācību līdzekļa izdošanā un grāmatas recenzentēm Intai Volodko un Ilzei Jēgerei.

Kolēģe un grāmatas autore Sarmīte Čerņajeva atzīst, ka šis mācību līdzeklis jau ir ceturtais izdotais kopējās sadarbības rezultāts un ne pēdējais. Plānots sagatavot arī augstākās matemātikas pielietojumus studējošajiem, jo mācību materiāli vairāk kā 30 gadu pedagoģiskās darbībās rezultātā ir savākti diez gan lielā apjomā.

Grāmatas sākotnējās idejas autore ir LLU lektore Ilze Jēgere, kura grāmatas atvēršanas svētkos norādīja, lai gan visi mācību materiāli studējošajiem ir pieejami e-studijās, samērā bieži studenti, it īpaši nepilnā laikā studējošie, labprāt izmanto drukātos materiālus. Līdz ar to grāmata būs ļoti noderīga un pieejama dažādām studentu grupām.

Grāmata ar ISBN 978-9934-8495-3-4 būs pieejama Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, abās universitāšu bibliotēkās un LLU Matemātikas katedrā (215.kabinets Jelgavas pilī). LLU kā mācību līdzeklis apstiprināts 2016. gada 31. augusta Matemātikas katedras sēdē un jau tiek izmantots studiju procesā rudens semestrī.

Pievienots 17/10/2016