Pārlekt uz galveno saturu

Veicinās hidromeliorācijas un hidrotehnikas speciālistu sagatavošanu

Attēla autors: No LLU arhīva

9. novembrī, dienā, kad ASV ievēlēja jaunu prezidentu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultāte (VBF) noslēdza sadarbības līgumu ar Saldus tehnikumu, Smiltenes tehnikumu un Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju (LHBA) ar mērķi veicināt jaunu speciālistu sagatavošanu hidromeliorācijas un hidrotehnikas nozarēs, uzlabot nozaru profesionālo izglītību, mūžizglītību un popularizēt hidromeliorācijas un hidrotehnikas nozari Latvijā.

"Sadarbības līgums tika veidots, lai stiprinātu mācībspēku un hidromeliorācijas un hidrotehnikas nozares savstarpējo sadarbību un kopīgiem spēkiem efektīvi sekmētu jaunu speciālistu sagatavošanu dažādos izglītības līmeņos atbilstoši nozares vajadzībām,” norāda VBF dekāne, profesore Daiga Zigmunde. "Sertificēti speciālisti, kas darbojas hidromeliorācijas un hidrotehnikas nozarēs, noveco, tādēļ ir būtiska zināšanu pārnese. Mēs sniedzam informāciju, kādas speciālistu apmācības ir nepieciešamas nozarei, bet universitāte palīdz ar zināšanu resursiem, tehnikumi sniedza atbalstu, kā rezultātā veidojas veiksmīga mijiedarbība,” papildina LHBA valdes locekle Angelika Bondare. Sadarbības līguma rezultātā ieguvēji būs arī studenti, jo LHBA apņemas nodrošināt ar prakses iespējām savos uzņēmumos, kā arī sadarboties pētījumu un inovāciju jomā.

Veiksmīga savstarpējā sadarbība aizsākās 2016. gada pavasarī, kad, iesaistoties visām ieinteresētajam pusēm, tika izstrādāts standarts "Hidrobūvju būvniecības tehniķis”. Standarta galvenais virzītājs bija LHBA, taču tā izstrādē lielu ieguldījumu deva tehnikumi un LLU mācībspēki, t. sk. VBF viesdocents Kārlis Siļķe, asociētais profesors Andris Šteinerts, viesdocente Inga Grīnfelde, asociētais profesors Ēriks Tilgalis un asociētā profesore Sandra Gusta. Plānots, ka pirmie interesenti jaunajā 3. līmeņa profesionālajā izglītības programmā "Hidrobūvju būvniecības tehniķis” mācības varētu uzsākt 2017. gada septembrī Saldus un Smiltenes tehnikumā un pēc tam studijas varēs turpināt LLU VBF.

Līguma ietvaros plānots arī apmainīties viedokļiem to normatīvo aktu izstrādē, kuri skar apmācību nodrošināšanu un tās kvalitāti, kā arī, savstarpēji vienojoties, sagatavot un iesniegt priekšlikumus tiesību aktu projektiem vai spēkā esošo tiesību aktu grozījumiem.

Pievienots 09/11/2016