Pārlekt uz galveno saturu

Turpmākajos gados LLU zinātnes infrastruktūrā ieguldīs 16,7 miljonus eiro

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir vadošā Baltijas valstu dzīvības zinātņu universitāte un tās zinātnes infrastruktūras attīstībā līdz 2021. gadam tiks ieguldīti 16 721 153 EUR. To paredz vienošanās starp LLU un Centrālo finanšu līgumu aģentūru, kas parakstīta par Eiropas Savienības fonda projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” (Nr. 1.1.1.4./17/I/003) īstenošanu un finansējuma saņemšanu.  Projektu LLU īstenos kopā ar sadarbības partneriem - Dārzkopības institūtu (DI) un Agroresursu un ekonomikas institūtu (AREI).  

Projekta galvenās aktivitātes saistītas ar Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra konsolidāciju LLU sastāvā, visu zinātnisko institūciju zinātniskās infrastruktūras modernizāciju un zinātniskās aparatūras un pētniecības laboratoriju aprīkojuma atjaunošanu.

LLU īsteno pētījumus biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs, un atbilstoši LLU, DI un AREI Attīstības stratēģijām 2015.-2020. gadam projekta ietvaros tiks veikti būvdarbi 15 objektos, no tiem 7 ir LLU objekti.  Tādējādi tiks īpaši stiprināti biozinātņu un inženierzinātņu pētnieciskie resursi, no kuriem daļa koncentrēsies Jelgavā, Pārlielupē, kur tiks izveidots Augu aizsardzības zinātniskais institūts un modernizēta Tehniskās fakultātes Alternatīvo degvielu zinātniskā laboratorija. No jauna tiek veidots Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs Valdekas kompleksā, kurā atradīsies iekārtas, kas nepieciešamas LLU un DI pētījumu virzienu nodrošināšanai. Turklāt Veterinārmedicīnas fakultātē tiks izveidots Eksperimenta dzīvnieku centrs, kas būs vienīgais šāda veida centrs Latvijā.

Savukārt LLU centrālajā ēkā Jelgavas pilī tiks veidots Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrs, kas kļūs par vadošo Bioekonomikas stratēģijas īstenošanā Latvijā un Baltijas jūras reģionā. Meža fakultātes Kokapstrādes katedrai tiks izveidota jauna Starpnozaru zinātniskās pētniecības laboratorija, kas nodarbosies ar granulu kā siltuma enerģijas resursa efektivitātes paaugstināšanas pētījumiem. Vides un būvzinātņu fakultātē un Zemkopības institūta Laukkopības laboratorijā tiks veikta telpu pielāgošana jaunas aparatūras un iekārtu ievietošanai.

Projekta īstenošanas gaitā ievērojami tiks atjaunota zinātniski pētnieciskā iekārtu un aprīkojuma bāze. LLU, DI un AREI tiks iegādātas 565 iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un mazgabarīta tehnikas vienības, kā arī izveidotas un atjaunotas 20 pētniecībā nodarbināto darba vietas. Kopumā 75% finansējuma tiks ieguldīts LLU Jelgavā un Skrīveros, bet 25% - DI un AREI.

Tā kā projekta tehniskā sagatavošana sākta jau 2016. gada septembrī, LLU līdz 2018. gada martam jau plāno pabeigt visu būvprojektu izstrādi, būvniecības darbus Skrīveros un Lielā ielā 2, Jelgavā, izsludināt būvniecības iepirkumus 5 objektiem un pabeigt iekārtu iegādi Lauksaimniecības, Pārtikas tehnoloģijas, Meža fakultātēm un Zemkopības institūtam.

Pievienots 06/11/2017