Pārlekt uz galveno saturu

Gada nogalē sumina jaunos doktorus

Izlaidumu laiks pamatstudiju un maģistra studiju absolventiem parasti notiek vasarā, taču promocijas darbus aizstāvējušie savu izlaidumu LLU jau tradicionāli svin ziemas sākumā – LLU svinīgajā Konventa sēdē.

Šī gada svinīgajā Konventā 22. decembrī tika sveikti 18 LLU jaunie doktori, kuri promocijas darbus aizstāvējuši 2016. gada izskaņā vai 2017. gadā līdz novembrim. Jaunie doktori saņēma doktora grādu apliecinošo diplomu un īpašu doktora šalli, kas apliecina viņu piederību plašajai LLU doktoru saimei.

Doktora grāda ieguvēji, kurus sveica 2017. gada svinīgajā Konventa sēdē decembrī:

1. Lauksaimniecības doktora grādu ieguvusi Dace Smiltiņa, promocijas darba vadītājs Valsts Emeritētais zinātnieks Ziedonis Grīslis. Dace Smiltiņa izstrādāja promocijas darbu par Latvijā audzēto slaucamo govju piena proteīna selekcijas molekulāri ģenētisko nodrošinājumu.

2. Ekonomikas doktora grādu ieguvusi Līva Griņeviča, promocijas darba vadītāja Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore Baiba Rivža. Līva Griņeviča izstrādāja promocijas darbu par Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīzi Latvijā.

3. Lauksaimniecības doktora grādu ieguvusi Baiba Lāce, promocijas darba vadītāja Lauksaimniecības fakultātes profesore Biruta Bankina.  Baiba Lāce izstrādāja promocijas darbu par Agroekoloģisko faktoru ietekmi uz bumbieru-kadiķu rūsu un integrētās augu aizsardzības iespējas slimības ierobežošanā.

4. Ekonomikas doktora grādu ieguvusi Laura Jeroščenkova, promocijas darba vadītājs profesors Voldemārs Strīķis. Laura Jeroščenkova izstrādāja promocijas darbu par Kultūras mantojuma izmantošanu lauku tūrisma attīstībā.

5. Inženierzinātņu doktora grādu pārtikas zinātnes nozarē ieguvis Aleksandrs Kovaļčuks, promocijas darba vadītāja Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore Māra Dūma. Aleksandra Kovaļčuka promocijas darba tēma Vistu olu eļļas ieguve un kvalitāte.

6. Inženierzinātņu doktora grādu pārtikas zinātnes nozarē ieguvusi Asnate Ķirse, promocijas darba vadītāja Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Daina Kārkliņa. Asnate Ķirse izstrādāja promocijas darbu par Progresīvu apstrādes paņēmienu ietekmi uz pākšaugu pastēšu kvalitāti uzglabāšanas laikā.

7. Pedagoģijas doktora grādu ieguvusi Anita Rācene, promocijas darba vadītāja Tehniskās fakultātes asociētā profesore Vija Dišlere. Anita Rācene izstrādāja promocijas darbu par Karjeras attīstību sievietēm profesionālās krīzes situācijās mūžizglītības kontekstā.

8. Inženierzinātņu doktora grādu informācijas tehnoloģijas nozarē ieguvis Jānis Judrups, promocijas darba vadītāja Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesore Irina Arhipova. Jāņa Judrupa promocijas darba tēma Mācību kompetenču pārvaldības risinājuma izstrāde.

9. Inženierzinātņu doktora grādu pārtikas zinātnes nozarē ieguvusi Līga Prieciņa, promocijas darba vadītāja Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Daina Kārkliņa. Līga Prieciņa izstrādāja promocijas darbu par Bioloģiski aktīvo savienojumu izvērtējumu svaigos un kaltētos dārzeņos un garšaugos.

10. Inženierzinātņu doktora grādu pārtikas zinātnes nozarē ieguvusi Solvita Kalniņa, promocijas darba vadītāja Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Tatjana Ķince. Solvita Kalniņa izstrādāja promocijas darbu par Latvijā audzētu graudaugu piemērotību pilngraudu makaronu ražošanā.

11. Inženierzinātņu doktora grādu pārtikas zinātnes nozarē ieguvusi Liene Strauta, promocijas darba vadītāja Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Sandra Muižniece-Brasava. Liene Strauta izstrādāja promocijas darbu par Pākšaugu ekstrudētu pārtikas produktu ieguvi.

12. Ekonomikas doktora grādu ieguvusi Tatjana Tokareva, promocijas darba vadītāja Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore Aija Eglīte. Tatjanas Tokarevas promocijas darba tēma Pārtikas izšķērdēšana Latvijas mājsaimniecībās ēšanas paradumu kontekstā.

13. Inženierzinātņu doktora grādu materiālzinātnes nozarē ieguvis Andis Ābele, promocijas darba vadītāji Meža fakultātes asociētais profesors Edgars Bukšāns un SIA “INFLEKS” konsultants koksnes griešanas jautājumos Mārtiņš Ernests Sleņģis. Andis Ābele izstrādāja promocijas darbu par Apses koksnes garenzāģēšanas zāģripu griežņu nodilumu un tā prognozēšanu.

14. Inženierzinātņu doktora grādu materiālzinātnes nozarē ieguvusi Laura Laiveniece, promocijas darba vadītājs Meža fakultātes profesors Andris Morozovs. Lauras Laivenieces promocijas darba tēma Paaugstināta mitruma koksnes saistīšanās spējas ar vienkomponenta poliuretāna līmēm prognozēšana.

15. Mežzinātņu doktora grādu ieguvusi Līga Liepa, promocijas darba vadītāja Meža fakultātes profesore Inga Straupe. Līga Liepa izstrādāja promocijas darbu par Malas efekta ietekmi uz veģetāciju melnalkšņa mežos Zemgalē.

16. Mežzinātņu doktora grādu ieguvis Mārtiņš Zeps, promocijas darba vadītājs Meža fakultātes viesdocents Āris Jansons. Mārtiņš Zeps izstrādāja promocijas darbu par Apšu hibrīdu audzēšanas potenciālu Latvijā.

17. Inženierzinātņu doktora grādu lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozarē ieguvis Toms Komass, promocijas darba vadītājs Tehniskās fakultātes Emeritētais profesors Andris Šnīders. Toms Komass promocijas darba tēma Vertikālās ass vēja rotora energoefektivitātes uzlabošana ar spārnu leņķa aktīvo regulēšanu.

18. Inženierzinātņu doktora grādu informācijas tehnoloģijas nozarē ieguvis Mikus Vanags, promocijas darba vadītāja Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesore Rudīte Čevere. Mikus Vanags izstrādāja promocijas darbu par Abstraktas datu apstrādes tehnoloģiju.

Konventa sēdē godināja arī mežzinātņu zinātņu doktoru Oskaru Zaļkalnu, kurš studēja LLU, bet promocijas darbu aizstāvēja Aleksandra Stulginska Universitātē, promocijas darba vadītājs Meža fakultātes Emeritētais profesors Imants Liepa.

Pievienots 28/12/2017