Pārlekt uz galveno saturu

LLU atklās Laukkopības laboratoriju Skrīveros

6. aprīlī plkst. 12.00 Skrīveros atklās LLU Zemkopības institūta atjaunotās Laukkopības laboratorijas telpas, kurās turpmāk norisināsies zālaugu un citu augu selekcija, ģenētisko resursu saglabāšana un jaunu zālaugu šķirņu veidošana. Laboratorijas darbības nodrošināšana un tās modernizēšana ir viena no LLU aktivitātēm, kas vērsta uz laukkopības zinātniskā virziena attīstīšanu.

Zemkopības institūta rīcībā ir 118 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, katru gadu 40 ha platībā tiek veikti izmēģinājumi, kas sadalīti 3000 izmēģinājumu lauciņos. Institūts uztur patentus 21 laukaugu šķirnei, tostarp vairākām sarkanā āboliņa, lucernas, pļavas auzenes, timotiņa u.c. laukaugu šķirnēm, tādējādi nodrošinot ģenētisko resursu saglabāšanu.

Zemkopības institūts ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) struktūrvienība, kas izveidota 2016. gadā, īstenojot ar lauksaimniecības zinātnisko pētniecību saistīto institūciju konsolidāciju. Šobrīd tajā tiek veikti zinātniskie pētījumi, selekcionēti daudzgadīgie zālaugi un sagatavotas jaunāko šķirņu augstākās kategorijas sēklas, kā arī pārbaudītas laukaugu šķirņu saimnieciskās īpašības konvencionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā.

“Atjaunotajās Laukkopības laboratorijas telpās turpmāk būs iespējams apstrādāt izmēģinājumu laukos savākto sēklu materiālu un sagatavot to turpmākai izmantošanai. Svarīgs institūta darbības virziens ir laukaugu aprobēšana Latvijas klimatiskajos apstākļos un jaunu zālaugu šķirņu radīšana. Institūta pētnieki rūpējas, lai audzētājiem nodrošinātu pārbaudītu laukaugu sēklas materiālu. Bieži ārvalstu uzņēmumu sēklu piedāvājums ir augstas kvalitātes, bet nepiemērots audzēšanai Latvijā, tādēļ esam kā universitāte ieinteresēti veidot spēcīgu zinātnisko bāzi laukkopībā, lai atbalstītu mūsu lauksaimniekus,” stāsta LLU zinātņu prorektors Arnis Mugurēvičs.

Viņš arī skaidro, ka Laukkopības laboratorijā atrodas visas institūta darbavietas, lai nodrošinātu efektīvu institūta pārvaldi un saimniecisko darbību.

Laukkopības laboratorijas atjaunošanas darbi īstenoti Eiropas Savienības fonda projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” (Nr. 1.1.1.4./17/I/003) ietvaros.

Laukkopības laboratorijā veikta iekštelpu pārbūve, apkures un ventilācijas sistēmu, elektrotīklu un ūdensvada izbūve, kā arī labiekārtota tā apkārtne, tādējādi veidojot Skrīveros stabilu bāzi lauka pētījumiem.

logo
Pievienots 03/04/2018