Pārlekt uz galveno saturu

Atklāta Laukkopības laboratorija Skrīveros

6. aprīlī LLU Zemkopības institūtā Skrīveros tika atklātas jaunās Laukkopības laboratorijas telpas un noslēgts sadarbības līgums starp Skrīveru novada pašvaldību un universitāti.

Laboratorijas telpu pārbūve ir viena no aktivitātēm LLU īstenotajā ES projektā “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” (Nr. 1.1.1.4./17/I/003). Turpmāk jaunajās telpās atradīsies arī visas Zemkopības institūta darba vietas.

"Jaunās laboratorijas telpas ir lielākais ieguldījums institūta ēku infrastruktūrā pēdējo 30 gadu laikā. Ja iekārtas un tehniku lauku izmēģinājumiem pakāpeniski esam atjaunojuši, tad laboratorijā un pētnieku darba vietās, kas līdz šim atradās 1959. gadā celtā ēkā, uzlabojumi netika īstenoti. Šobrīd, pateicoties universitātei un Skrīveru pašvaldībai, esam ieguvuši mazākas, bet jaunas un ērtas darba vietas, lai sekmīgi turpinātu savu darbu,” stāsta Zemkopības institūta direktors Jānis Vigovskis.

Viņš skaidro, ka vēsturiski Zemkopības institūts Skrīveros ir vienīgā vieta Latvijā, kurā notiek ilggadīgo zālaugu selekcija, turklāt tā ir viena no trim vietām Latvijā, kurā tiek veikta Latvijā importēto kultūraugu saimniecisko īpašību novērtēšana. Unikāls ir institūtā pārraudzībā esošais eksperimentālais lauku drenāžas stacionārs "Sidrabiņi”, kuru arī plānots modernizēt un kurā izmēģinājumi norisinās jau 35 gadus.

"Institūts uztur patentus 21 laukaugu šķirnei, tostarp vairākām sarkanā āboliņa, lucernas, pļavas auzenes, timotiņa u.c. laukaugu šķirnēm, tādējādi nodrošinot ģenētisko resursu saglabāšanu. Lepojamies, ka mūsu radītās zālaugu šķirnes, kuru sēklas piedāvājam Latvijas tirgū, spēj konkurēt ar ārvalstu šķirnēm,” tā J. Vigovskis.

Laukkopības laboratorijā veikta iekštelpu pārbūve, apkures un ventilācijas sistēmu, elektrotīklu un ūdensvada izbūve, kā arī labiekārtota tā apkārtne, tādējādi veidojot Skrīveros stabilu bāzi lauka pētījumiem. Darbus veica uzņēmums „A. A. & Būvkompānijas”, un to īstenošanai tika izmantots finansējums 292 tūkstošu eiro apmērā.

Laboratorijas telpu atklāšanā tika noslēgts arī sadarbības līgums starp Skrīveru novada pašvaldību un LLU, lai kopīgi strādātu uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes un pētniecības saskaņotai attīstībai. Noslēgtais līgums juridiski stiprina sadarbību, kura aizsākusies jau Zemkopības institūta Laukkopības laboratorijas telpu pārbūves laikā, kad Skrīveru novada pašvaldība piešķīra universitātei izmantošanā nelielu teritoriju ap atjaunoto ēku, lai pie tās varētu piekļūt.

Zemkopības institūts ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) struktūrvienība, kas izveidota 2016. gadā, īstenojot ar lauksaimniecības zinātnisko pētniecību saistīto institūciju konsolidāciju. Šobrīd tajā tiek veikti zinātniskie pētījumi, selekcionēti daudzgadīgie zālaugi un sagatavotas jaunāko šķirņu augstākās kategorijas sēklas, kā arī pārbaudītas laukaugu šķirņu saimnieciskās īpašības konvencionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā.

logo
Pievienots 07/04/2018