Pārlekt uz galveno saturu

LLU sākušās lauku attīstības pētniecībai veltītās starptautiskās konferences

“Lauku attīstība nav pretmets urbānajai attīstībai un iespējama tikai sadarbībā un kopējā saiknē ar pilsētvides inovācijām. Zemgales reģionā, kurā jau vēsturiski vadošā bijusi lauksaimnieciskā ražošana, šo saikni nodrošina LLU, veicinot visu bioekonomikas nozaru attīstību,” tā 10. maijā LLU starptautisko konferenču plenārsēdē “Bioekonomika un lauku attīstība” atzina Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis. Plenārsēdē piedalījās Latvijas un ārvalstu zinātnieki, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvji, lai aktualizētu bioekonomikas nozaru nozīmi lauku attīstībā un diskutētu par kopīgi veicamajām aktivitātēm, kas sekmētu Latvijas Bioekonomikas stratēģijas mērķu sasniegšanu.

Jautājumu “Kāpēc bioekonomika?” starptautisko konferenču plenārsēdē vairākas reizes uzdeva gan politikas veidotāji, gan zinātnieki, atzīstot, ka Latvijā bioekonomikas nozares – lauksaimniecība, mežsaimniecība, pārtikas ražošana, zivsaimniecība – veido vairāk kā 40% no valsts eksporta. Kā atklāja Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko, tas ir lielākais tautsaimniecības sektors arī radīto darbavietu ziņā, bet vēl aizvien ar lielu potenciālu turpmākai izaugsmei.

“Šobrīd globālie izaicinājumi skar visu Latvijas tautsaimniecību. Aizvadītajā gadā apstiprinātā Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030 un tajā izvirzītie mērķi paredzēti tam, lai globālās pārmaiņas mēs varētu pārvērst ieguvumos, nevis saskartos ar zaudējumiem. Tādēļ bioekonomikas nozarēm ir jākļūst par inovāciju līderēm, kas panākams ar izcilību zinātnē un kopīgu uzņēmēju un zinātnieku darbu,” skaidro LLU rektore Irina Pilvere. Viņa arī atklāj, ka tāpat izšķiroša nozīme ir izglītībai un nozaru politiku saskaņotībai, jo bioekonomikas stratēģija nav īstenojama atrauti no kopējās lauksaimniecības politikas, enerģētikas, klimata un citām politikām.

Zinātnieku un uzņēmēju kopdarbības nepieciešamību akcentēja arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš atzīmēja LLU paveikto pārtikas tehnoloģiju jomā un radītās pārtikas produktu inovācijas un uzsvēra augsto tehnoloģiju nozīmi attīstībā.

Plenārsēdē ar ziņojumiem uzstājās arī Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Rigonda Krieviņa, Eiropas Komisijas Pārstāvniecības vadītājas vietnieks Andris Kužnieks, Drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" direktors Aivars Bērziņš, Vāgeningenas universitātes asociētā profesore Luisa Trindade un pētnieks Jan Willem van der Schans.

Paralēli ziņojumiem, klātesot universitātes starptautiskajiem sadarbības partneriem, plenārsēdes laikā tika pasniegts Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora diploms zinātniekam no Polijas – Bartošam Mickēvičam, kuram ir ilgstoša sadarbība ar LLU ekonomikas zinātniekiem un radītas kopīgas zinātniskās publikācijas, īstenoti pētījumi.   

Plenārsēdē aktualizētie pētījumu virzieni detalizēti tiks izskatīti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kas norisināsies LLU fakultātēs maijā:

10. – 11.05. “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai” (Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē);

11. – 12.05. “Lauku vide. Izglītība. Personība” (Tehniskajā fakultātē);

16. – 18.05. “Zinātne lauku attīstībai” (LLU Jelgavas pilī);

16. – 18.05. “Meža zinātne un augstākā izglītība – nozares attīstītībai” (Meža fakultātē);

23. – 25.05. “Būvkonstrukciju drošums un ilgizturība” (Vides un būvzinātņu fakultātē);

23. – 25.05. “Inženierzinātne lauku attīstībai” (Tehniskajā fakultātē).

Plānots, ka kopumā Jelgavā pulcēsies vairāk kā viens tūkstotis zinātnieku no Latvijas un ārvalstīm.

Konferenču plenārsēde “Bioekonomika un lauku attīstība” tika organizēta ERAF projekta "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana" ietvaros.

Pievienots 10/05/2018