Pārlekt uz galveno saturu

Turpinās pieteikšanās ERASMUS+ programmās

Attēla autors: No LLU arhīva

Līdz 4. jūnijam Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mācībspēki un darbinieki aicināti pieteikties ERASMUS+ mobilitātē 2018./2019. studiju gada rudens semestrim. Savukārt LLU studentem līdz studiju gada noslēguma ir iespēja pieteikties ERASMUS+ praksei kādā no sadarbības augstskolām.

LLU mācībspēkiem tiek dota iespēja piedalīties Erasmus+ programmā kā vieslektoriem kādā no LLU Erasmus+ partneraugstskolām. Mācībspēku mobilitātes mērķis ir paplašināt un pilnveidot piedāvāto studiju kursu svešvalodās klāstu un saturu, veicināt pedagoģisko metožu un studiju materiālu apmaiņu, kā arī motivēt studentus un mācībspēkus iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam. 

Personāls aicināts piedalīties pieredzes apmaiņas un mācību mobilitātē, kas dos iespēju apgūt zināšanas un prasmes, kas balstītas uz ārvalstu partneru pieredzi un labo praksi, uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas ikdienas darbā un profesionālajā izaugsmē, kā arī attīstīt sadarbību starp LLU un ārvalstu augstskolām, uzņēmumiem.

Savukārt Erasmus+ programmā LLU studējošie var doties prakses mobilitātē uz ārvalstu uzņēmumiem vai iestādēm, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakse var ilgt no 2 līdz 12 mēnešiem, atkarībā no tā, cik ilga prakse paredzēta studiju programmā. Ja studiju programmā paredzētās prakses periods ir īsāks par 2 mēnešiem, tad studentam jāplāno vismaz 2 mēnešu ilgs prakses periods.

Detalizēta informācija par Erasmus+ programmām var iegūt Starptautiskās sadarbības centrā Jelgavas pils 289. telpā vai arī sazinoties ar fakultātes koordinatoru, kā arī LLU mājaslapas sadaļā Starptautiskā mobilitāte.

Pievienots 16/05/2018