Pārlekt uz galveno saturu

Arnis Lēnerts iegūst doktora grādu ekonomikā un saņem B.Treija balvu

1. jūnijā promocijas darbu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai Latvijā” aizstāvēja Arnis Lēnerts un ieguva doktora grādu ekonomikā. Jaunais doktors arī kļuvis par profesora Benjamiņa Treija balvas laureātu, ko ik gadu pasniedz Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē perspektīvajiem jaunajiem zinātniekiem.

Promocijas darbā A. Lēnerts atklāj šobrīd aktuālu problēmu lauksaimniecībā, kurā nepieciešams intensificēt ražošanu un efektīvāk izmantot lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai veicinātu nozares attīstību, bet starptautiskās vienošanās paredz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG), tostarp arī lauksaimnieciskajā ražošanā. Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem tuvākajā nākotnē lauksaimniekiem un zinātniekiem ir atrast konverģējošas jeb līdzsvarotas dabas, ekonomiskās un sociālās vides attīstības iespējas lauksaimnieciskās ražošanas intensīvas izaugsmes situācijā, pieaugot SEG ietekmei uz dabas vidi.

Jaunā zinātnieka promocijas darba mērķis bija izpētīt lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības iespējas Latvijā, ieviešot iespējamos SEG emisiju samazinošos pasākumus augkopībā. Promocijas darbā izpētīti lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības teorētiskie aspekti, analizēta lauksaimniecības un dabas vides politika, tiesiskais regulējums un institucionālā vide, izvērtēti lauksaimnieciskās ražošanas attīstības rādītāji un to ietekme uz dabas vidi, izstrādāta lauksaimniecības ilgtspējīgas intensifikācijas aprēķināšanas metodoloģija un veikts augkopības attīstības novērtējums, kā arī novērtēta SEG samazinošo pasākumu ietekme uz dabas un ekonomisko vidi Latvijā.

Promocijas darbā veikti aprēķini, kā samazināt SEG emisijas, atklātas vairākas problēmas un piedāvāti risinājumi, lai iekļautu lauksaimnieciskajā ražošanā to lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas līdz šim nav izmantota, un panāktu SEG emisiju būtisku nepalielināšanos. Ar promocijas darba kopsavilkumu un tā rezultātiem interesenti var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapā.

Promocijas darba vadītāja ir profesore, Dr.oec. Irina Pilvere.

Par veikto pētījumu A. Lēnerts Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulcē saņēma Benjamiņa Treija balvu, kas tiek piešķirta jaunajiem ekonomikas doktoriem par izcili izstrādātu un aizstāvētu promocijas darbu. To jaunajam zinātniekam pasniedza profesora B. Treija mazdēls Nils Treijs.

Pievienots 01/06/2018