Pārlekt uz galveno saturu

Uzsākts projekts BioMonitor – bioekonomikas monitoringam Eiropas Savienības valstīs

Attēla autors: No LLU arhīva

7. un 8. jūnijā Alberta Boršetes Kongresu centrā Briselē notika Vāgeningenas universitātes (Nīderlande) vadītā projekta BioMonitor uzsākšanas sanāksme. Sanāksmē piedalījās astoņpadsmit projekta partneri no publiskām un privātām Eiropas pētniecības institūcijām, kā arī pētnieki no Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU). Šie partneri četru gadu garumā sadarbosies, veidojot ilgtspējīgu datu un modelēšanas ietvaru bioekonomikas nozaru monitoringam, kas būtu efektīvs un pietiekami robusts, lai to izmantotu, prognozējot bioekonomikas nozaru un ar tām saistītā politiskā ietvara attīstību.

BioMonitor ir Eiropas Savienības (ES) Apvārsnis 2020 Biotech programmas finansēts projekts. Tas ir uzsākts 2018. gada jūnijā, tā ilgums ir četri gadi, projektā iesaistīti 18 partneri no 10 ES valstīm, ieskaitot Latviju - Latvijas Lauksaimniecības universitāti (projekta vadītāja - I.Pilvere).

BioMonitor ietvaros plānots atrisināt indikatoru nepietiekamības problēmas, lai kvantificētu bioekonomikas nozaru vides, ekonomisko un sociālo ietekmi ES un tās dalībvalstīs. Turklāt projekta gaitā tiks izvērtētas informācijas un datu nesakritības problēmas inovatīvajām ķīmijas un citām apstrādes rūpniecības nozarēm, kas ražo bioloģiskas izcelsmes starp- un galaproduktus.

"Ir nepieciešami ticami instrumenti, lai varētu noteikt ES bioekonomikas izmērus un ietekmi,’’ uzsver BioMonitor projekta koordinators Justus Vesselers no Vāgeningenas Universitātes. ‘’BioMonitor projekts palīdzēs ES politikas veidotājiem novērtēt kādā mērā ir sasniegti Apvienoto Nāciju Organizācijas izvirzītie ilgtpējīgas attīstības mērķi un kādi pasākumi varētu sekmēt ES reģionālo attīstību."

Augstākminētie projekta uzdevumi tiks veikti, izveidojot integrētu kvantitatīvu sistēmu, kas ietver visaptverošo bioekonomikas datubāzi, datu analīzes rīku kopumu un profesionālajiem lietotājiem piemērotu platformu. Lai veicinātu BioMonitor projekta ietvaros izstrādāto instrumentu izmantošanu un uzturēšanu ilgākā laika periodā, projekta gaitā tiks organizētas apmācības un sagatavota informācija par projekta rezultātu izmantošanu turpmākajā bioekonomikas nozaru datu analīzē un to attīstības prognozēšanā.

__________________________________________

BioMonitor ir ES Apvārsnis 2020 Biotech programmas finansēts projekts, granta līguma nr.: 773297. Tas ir uzsākts 2018. gada jūnijā un projekta ilgums ir četri gadi.

Logo

Pievienots 12/06/2018