Pārlekt uz galveno saturu

Mērniecības studijās apgūst tālizpētes instrumentu izmantošanu

Attēla autors: No LLU arhīva

Mainoties pieejām un tehnoloģijām mērniecībā un pieaugot tālizpētes popularitātei, LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras Ģeotelpisko pētījumu grupa šovasar organizēja studentiem Tālizpētes lauku semināru, kas sadarbībā ar Engures novada domi norisinājās Engures novada Šlokenbekas muižā. Tajā studējošie un mācībspēki praktizēja modernāko tālizpētes instrumentu - drona un fotogrammetriskās kameras – izmantošanu, lai iegūtu ģeotelpiskos datus un attīstītu kompetences mērniecībā.

Seminārā tika diskutēts par aktuālākajām tendencēm tālizpētē, kas cieši saistīta ar dažādām tautsaimniecības jomām, pārrunātas pielietojuma formas un sasniedzamais rezultāts tālizpētē piecu – desmit gadu nākotnes periodā. Turklāt diskutēts par aktualitātēm, kas tika akcentētas 11. jūlijā notikušajā Latvijas mērnieku forumā "Mērniecības nozares politika 2025". Pēc šīs diskusijas tika apzināts iespējamais pētījumu tematiku loks, kas varētu tikt īstenotas studentu  diplomprojektos un maģistra darbos.

Turklāt tika organizēta studentu un mācībspēku apmācība tālizpētes instrumentu – drona un fotogrammetriskās kameras - pielietošanā un ģeotelpisko datu iegūšanā dažāda veida teritorijās: Baltijas Jūras līča piekrastē, Šlokenbekas muižas teritorijā un līnijveida objektā (jaunuzbūvēts ceļs), kas izvietots izteiktā reljefā Milzkalnes ciematā.

Tālizpētes lauka seminārā piedalījās profesionālā bakalaura studiju programmu “Zemes ierīcība” un “Zemes ierīcība un mērniecība” studenti, kā arī maģistra studiju programmas “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes”, specializācijas “Ģeodēzija” maģistranti, kā arī Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras vadītāja, asociētā profesore Vivita Puķīte, asociētais profesors Armands Celms, lektore Vita Cintiņa un lektors Aivars Ratkevičs. 

Semināra gaitā izmantotais tehniskais aprīkojums iegādāts studiju un zinātniskās pētniecības vajadzībām Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta “Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā” ietvaros, ko īsteno Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra. Kā zināms, viena no svarīgākajām projekta aktivitātēm bija ĢIS kompetenču centra izveide Vides un būvzinātņu fakultātē Jelgavā, kas atklāts šī gada 28. martā un aprīkots ar plašu materiālo bāzi apmācību organizēšanai, tajā skaitā ar tālizpētes instrumentiem – dronu un fotogrammetrisko kameru.

Pievienots 07/08/2018