Pārlekt uz galveno saturu

Noslēgušies apjomīgi pētījumi lauksaimniecībā un pārtikas zinātnē

Jūlijā ar partneru tikšanos Dārzkopības institūtā Dobelē noslēdzās valsts pētījumu programmas “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā” (AgroBioRes) aktivitātes, kuru īstenošanā no 2014. gada bija iesaistīti LLU, Dārzkopības institūta, Agroresursu un ekonomikas institūta un BIOR pētnieki. Programmā īstenotie pētījumi ir nozīmīgākie lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā un drošībā šajā desmitgadē.

Programmas mērķis bija zināšanu bāzes radīšana par lauksaimniecības resursu ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģijām kvalitatīvu pārtikas izejvielu ražošanā, pārstrādē, izejvielu un produktu kontrolē Latvijā, lai nodrošinātu patērētājus ar veselīgiem un drošiem vietējās izcelsmes pārtikas produktiem, veicinot lauksaimniecības un pārtikas nozaru izaugsmi un konkurētspēju.

Programmas vadītāja, profesore Ruta Galoburda informē, ka programmā īstenoti 5 projekti, kas savstarpēji papildināja viens otru, jo aptvēra visu pārtikas ražošanas ķēdi „no lauka līdz galdam”, sākot ar lauksaimniecības ilgtspējīgu kvalitatīvu izejvielu ieguvi gan laukkopībā, gan augļkopībā, gan lopkopībā. Tālāk, risinot šo izejvielu pārstrādi, īpaša uzmanība pievērsta dažādu nišas produktu radīšanai un pārtikas ražošanas blakusproduktu izmantošanai, kā arī bioloģisko un ķīmisko risku novērtēšanai visā ražošanas un pārstrādes ķēdē.

Turklāt programmas ietvaros īstenotie pētījumi sniedz vērtīgu ieguldījumu ne vien tautsaimniecības nozarēs, bet arī jaunās zinātnieku paaudzes sagatavošanā, jo programmas realizācijā tika iesaistīti dažādu līmeņu studenti – bakalauri, maģistranti un doktoranti, kuri apguva prasmes veikt zinātnisko darbu un izstrādāja darbus par tautsaimniecībai nozīmīgām tēmām. Ar programmas atbalstu izstrādāti un aizstāvēti 10 promocijas darbi (vēl 13 ir izstrādes stadijā) un 31 maģistra darbs.

Pētījumu zinātnisko nozīmi raksturo apjomīgie rezultāti, kas apkopoti 137 zinātniskās publikācijās. "Scopus vai Web of Science datubāzēs indeksētos izdevumos iekļautas 66 publikācijas, 11 no tām izdevumos, kuru citēšanas indekss SNIP>1. Vēl 12 publikācijas ir sagatavošanas stadijā. Par pētījumu tēmām un rezultātiem nozares pārstāvji un interesenti informēti 52 populārzinātniskās publikācijās, vairākos ziņojumos semināros, izstādēs un lauka dienās, tādejādi informējot gan zinātniekus, gan konsultantus, gan citus nozarē strādājošos. Uzturēti vairāki patenti un iesniegti divi patentu pieteikumi, noslēgti vairāki tehnoloģiju un šķirņu licenču līgumi, kā arī veikta septiņu tehnoloģiju aprobācija uzņēmumos,” skaidro R. Galoburda.

Valsts pētījumu programma "Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā” no 2014. Līdz 2018. gadam tika īstenota, lai veicinātu ilgtspējīgu un racionālu dabas resursu izmantošanu, palielinot resursu izmantošanas pievienoto vērtību. Programmas ietvaros tika izveidota starpdisciplināra zinātnieku grupa, kas realizēja piecus savstarpēji saistītus projektus:

  • Projekts Nr. 1 Augsnes ilgtspējīga izmantošana un mēslošanas risku mazināšana, ko īstenoja LLU Lauksaimniecības fakultāte.
  • Projekts Nr. 2 Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana, ko īstenoja Dārzkopības institūts.
  • Projekts Nr. 3 Vietējās izcelsmes slaucamo govju un cūku saimnieciski nozīmīgo pazīmju ģenētiskā izpēte kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanai un dabīgas izcelsmes barības sastāvdaļu izstrāde un pārbaude, ko īstenoja LLU Lauksaimniecības fakultāte sadarbībā ar Veterinārmedicīnas fakultāti.
  • Projekts Nr. 4 Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei, ko īstenoja LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centru un Priekuļu pētniecības centru.
  • Projekts Nr. 5 Mikroorganismu rezistences un citu bioloģisko un ķīmisko risku izpētes procedūru izstrāde un pielietošana pārtikas ķēdē, ko īstenoja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.

Plašāka informācija par programmu un tajā īstenoto pētījumu rezultātiem atrodama agrobiores.lv.

Pievienots 09/08/2018