Pārlekt uz galveno saturu

Kas ir izglītība ar pievienoto vērtību? Atbildi meklē LLU Atvērto durvju dienā oktobrī

10. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 LLU Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava) un fakultātēs būs Atvērto durvju diena, kurā ikvienam – gan skolēnam, gan vidējo vai augstāko izglītību ieguvušajam – būs iespēja klātienē izzināt universitātes studiju programmu un mūžizglītības kursu piedāvājumu, apskatīt studiju telpas un laboratorijas, kā arī iegūt atbildi uz pašu galveno jautājumu: “Kā es varu kļūt par LLU studentu 2019. gadā?”

Kādas studijas piedāvā universitāte Jelgavā?

LLU ir viens no lielākajiem biozinātņu centriem Baltijas valstīs un īsteno studijas biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Kā pirmā vēsturiski izveidojās Lauksaimniecības fakultāte, kas nes universitātes vārdu, turklāt mūsdienās studijas piedāvā arī Veterinārmedicīnas, Meža, Pārtikas tehnoloģijas, Tehniskā, Vides un būvzinātņu, Ekonomikas un sabiedrības attīstības un Informācijas tehnoloģiju fakultātes.

Universitāte Jelgavā ikvienam piedāvā iegūt zināšanas un kompetences profesionālajā jomā, kas ir gan teorētiskas, gan saistītas ar praktiskajām iemaņām dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā arī iespējas attīstīt sevi kā daudzpusīgu un sociāli aktīvu personību. Tā ir pievienotā vērtība, kas nav ieraugāma atzīmju izteiksmē augstākās izglītības diplomā universitāti absolvējot, bet kalpo kā starta kapitāls, lai labs speciālists kļūtu izcils.

Ko varēsi uzzināt LLU Atvērto durvju dienā?

Atvērto durvju dienā ikvienam interesentam būs iespēja klātienē satikt visu fakultāšu pārstāvjus un uzzināt sev interesējošo par daudzveidīgo studiju piedāvājumu vai arī jau pārliecināties par izvēlēto nākotnes profesiju. Studenti un mācībspēki atbildēs uz jautājumiem par uzņemšanas prasībām, vienoto uzņemšanas sistēmu, valsts finansētajām studiju vietām un studiju maksu, stipendijām un kredītiem, kā arī sadzīvi dienesta viesnīcās, brīvā laikā pavadīšanas iespējām u.c. ārpusstudiju jautājumiem.

Paralēli notiks fakultāšu prezentācijas, kurās varēs iegūt vispārēju informāciju par studiju saturu, izmaiņām studiju procesā, karjeras iespējām un absolventu veiksmes stāstiem. Fakultāšu prezentācijas Jelgavas pilī:

10.00 – 10.20 – Informācijas tehnoloģiju fakultāte

10.25 – 10.45 – Meža fakultāte

10.50 – 11.10 – Tehniskā fakultāte

11.15 – 11.35 – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte

11.40 – 12.00 – Lauksaimniecības fakultāte

12.05 – 12.25 – Veterinārmedicīnas fakultāte

12.30 – 12.50 – Vides un būvzinātņu fakultāte

12.55 – 13.15 – Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kuru centralizēto eksāmenu izvēlēties kārtot?

Vidusskolēniem Atvērto durvju diena būs lieliska iespēja, lai izlemtu kādus centralizētos eksāmenus kārtot pavasarī un lai jau nākamajā gadā uzņemšanas konkursā varētu veiksmīgi pretendēt uz valsts finansētajām studiju vietām. Katrā LLU studiju programmā ir noteikti obligāti kārtojamie centralizētie eksāmeni un tādi, kas dod papildus punktus.

Diskusijās ar katras fakultātes pārstāvi būs iespēja uzzināt, kāpēc vērtējums bioloģijā ir svarīgs Lauksaimniecības fakultātē, nokārtots centralizētais eksāmens fizikā dod priekšrocības Tehniskajā fakultātē vai kāda nozīme ir vērtējumam vēsturē, ja izvēlētas studijas socioloģijā.

Detalizēta informācija par visiem nepieciešamajiem eksāmenu vērtējumiem arī pieejama LLU portālā https://www.llu.lv/uznemsanas-nosacijumi-pamatstudijam.

Sagatavojies studijām, kas palīdzēs būt veiksmīgam nevis rīt, bet pēc pieciem gadiem!

Saglabājoties pašreizējām tendencēm darba tirgū un izglītībā, Ekonomikas ministrija prognozē, ka 2023. gadā, kad studijas absolvēs tie studenti, kuri tās uzsāks 2019. gadā, darba devējiem trūks speciālistu ar augstāko izglītību inženierzinātnēs, ražošanā, būvniecībā, informācijas tehnoloģijās, dabaszinātnēs un lauksaimniecībā. Tie visi ir studiju virzieni, kuros matemātikas zināšanām ir izšķirošā loma un kurus īsteno LLU Jelgavā.

Lai sniegtu atbalstu ikvienam zināšanu ieguvē eksaktajos mācību priekšmetos, LLU piedāvā sagatavošanas kursus fizikā, ķīmijā, matemātikā, bioloģijā un zīmēšanā. Pieteikšanās līdz janvārim, sazinoties ar Mūžizglītības centru (e-pasta adrese: mc@llu.lv). Kursi notiek sestdienās no janvāra beigām līdz maijam. Tā ir arī papildus iespēja nopietnāk sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem un, nebaidoties no fizikas vai matemātikas lekcijām, jau nākamā gada rudenī studēt Jelgavā.

 

LLU – vieta, kur top veiksmīgas karjeras!

ADD afiša

 

Pievienots 05/10/2018