Pārlekt uz galveno saturu

Studējošie aicināti būt godīgi un nepieļaut plaģiātismu studiju darbos

Tuvojoties studiju noslēgumam, fakultātēs tiek aktualizētas diskusijas par plaģiātisma problēmu un tā nepieļaušanu studiju noslēguma darbos, taču LLU studiju prorektors Aigars Laizāns atgādina, ka akadēmiskā godīguma princips ir jāievēro visā studiju laikā, izpildot jebkuru studiju darbu.

Plaģiātisms ir cita autora idejas vai vārdu apzināta vai neapzināta zagšana un uzdošana par savējo. Plaģiātismam ir dažādas izpausmes: gadījumi, kad studējošais nekorekti lieto atsauces vai tās nelieto vispār, tiek uzskatīti par krāpšanos un definēti kā plaģiātisms. Tāpat arī par plaģiātismu tiek uzskatīts pašplaģiāts – ja students jau iepriekš iesniegtu studiju darbu, par kuru ir saņēmis vērtējumu, iesniedz atkārtoti citā studiju kursā vai studiju programmā.

Taču ikvienam studentam ir vērts atcerēties, ka šādi viņš apzog ne tikai autoru, kuram pieder nozagtie vārdi, bet arī pats sevi, jo viņš studijās nesasniedz rezultātus un kompetences, kas ir paredzētas konkrētā studiju programmā.

“Aicinu studentus būt atbildīgiem pret darbu, ko viņi dara, un mācībspēkiem būt vērīgiem, lasot studiju darbus. Studiju kvalitāte ir rezultāts, kura sasniegšanā atbildība ir ne tikai universitātei, bet arī studentiem, un plaģiātisms nekādā izpausmē nav savienojams ar augstu studiju kvalitāti un kompetentu speciālistu un vadītāju darba tirgū,” skaidro A. Laizāns.   

Šobrīd LLU ir ieviesta sistēma, kā pārbaudīt plaģiātisma iespējamību studiju noslēguma darbos. Jau vairākus gadus LLU studējošajiem, kas iesniedz fakultātēs savus studiju noslēguma darbus, ir jālejuplādē tā elektroniskā versija informācijas sistēmā, līdz ar to visi iesniegtie studiju noslēguma darbi tiek pārbaudīti starpaugstskolu vienotajā datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā, kurā piedalās 17 Latvijas lielākās augstskolas un koledžas, tostarp LLU.

Tāpat arī ņemot vērā studentu ierosinājumus, tiek piedāvāta iespēja pārbaudīt plaģiāta esamību studiju noslēguma darbā pirms tā oficiālas iesniegšanas fakultātē. Piedāvājums ir maksas pakalpojums un pieejams studentiem, lai tie pārliecinātos, vai neapzināti nav pārkāpuši akadēmiskā godīguma principu un darbā nav atrodamas sakritības ar LLU un citās augstskolās iesniegtajiem studiju noslēguma darbiem.

Lai veiktu pārbaudi, studējošajam jāiesniedz studiju noslēguma darbs Studiju centrā elektroniskā formātā. Detalizēta informācija pieejama šeit.

Par sodu studentam, kurš ir pārkāpis akadēmiskā godīguma principu un pieļāvis studiju darbā plaģiātu (ne tikai studiju noslēguma darbā), lemj fakultātes metodiskā komisija. Šādās situācijās students var tikt aicināts apmeklēt visu studiju kursu atkārtoti, par to maksājot, vai arī var tikt eksmatrikulēts no studijām. 

Pievienots 02/04/2019