Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskā nedēļa ESAF – iespēja paplašināt redzesloku

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF) maija sākumā norisinājās starptautiskās nedēļas lekcijas, kas šogad bija īpašas ar ārvalstu sadarbības augstskolu un organizāciju vieslektoru plaši pārstāvēto tēmu spektru.

Asociētā profesore Gunta Grīnberga – Zālīte informē, ka no 7. līdz 9. maijam ESAF studentiem un mācībspēkiem bija iespēja apmeklēt Nīderlandes, Vācijas, Polijas, Lietuvas un Baltkrievijas mācībspēku, pētnieku un politikas veidotāju lekcijas. Kopskaitā trīspadsmit lekcijas aptvēra ļoti daudzveidīgu tēmu spektru – Eiropas vērtību paradigmas un jaunākās pieejas mārketingā, inovāciju ekonomikas potenciāls, atjaunojamo resursu ražošanas izaicinājumi, publiskās privātās partnerības projektu vadība reģionālai attīstībai, MVU attīstības pieredze dažādās Eiropas Savienības valstīs, kā arī dažādas ar finanšu politiku un bioresursu uzskaites, veselīgas pārtikas un dzīvesveida veicināšanas projektu saistītas aktualitātes. Īpašu klātesošo interesi izpelnījās Nīderlandes Lauksaimniecības ministrijas Vides un pārtikas sektora politikas padomnieka Jaspera Dalhaizena (Jasper Dalhuisen) lekcija “Nīderlandes lauksaimniecības vīzija – pāreja uz cirkulāro lauksaimniecību”.

Vieslekciju laikā studenti un mācībspēki tika iesaistīti arī radošos praktiskos darbos, tādējādi iepazīstoties ar jaunām pieejām mācīšanas un mācīšanās procesā, kas palīdz trenēt atmiņu un iemāca būt ne tikai aktīvam sava viedokļa paudējam, bet arī labam klausītājam.  

Starptautiskās nedēļas ietvaros 8.maijā tika rīkota starptautisko kontaktu birža, kurā ārvalstu augstskolu partneri prezentēja savu studiju programmu piedāvājumu ārvalstu mobilitātes interesentiem, iepazīstinot studentus un mācībspēkus ar savu augstskolu studiju specifiku, pieredzi, kultūru un akadēmiskajiem sasniegumiem.

Starptautiskā nedēļa ESAF ir jau vairāku gadu tradīcija, kas dod iespēju studentiem piedalīties ārvalstu lektoru vieslekcijās un gūt plašāku skatījumu par sociālo zinātņu - ekonomikas, socioloģijas, vadībzinātņu - aktualitātēm. Tā pulcē ESAF studentus, un ir atvērta arī interesentiem no citām fakultātēm.

Pievienots 13/05/2019