Pārlekt uz galveno saturu

Diskutē par inovācijām bioekonomikas augstākajā izglītībā

Inovāciju radīšanu bioekonomikas nozarēs primāri ietekmē izglītības sistēma un tās kvalitāte. LLU kā Latvijas lielākā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte piedāvā augstāko izglītību vairākumā bioekonomikas nozaru, un, lai veicinātu sagatavoto speciālistu konkurētspēju, šobrīd aktualizē nepieciešamību straujākai inovāciju ienākšanai visās studiju programmās. Par šo procesu norisi maija sākumā LLU mācībspēki un zinātnieki, klausoties dažādus ziņojumus, diskutēja konferences “Bioekonomika un lauku attīstība” sekcijā “Inovācijas bioekonomikas nozaru augstākajā izglītībā”.

Atslēgvārds inovācijām augstākajā izglītībā ir digitālās tehnoloģijas, kuru straujā attīstība ietekmē gan ikviena cilvēka sadzīvi, gan sabiedrības darbību kopumā. Inovāciju menedžmenta lektors M.sc. Aleksandrs Pinkers rosināja augstskolu profesorus domāt vismaz 2-5 gadu perspektīvā, jo studenti mācās nevis šodienai, bet nākotnei. Būtiskas studiju kursos ir trīs komponentes: personības prasmes, praktiskās prasmes un akadēmiskās zināšanas, no kurām pēdējās veido vismazāko proporciju. Tādējādi augstākajā izglītībā nepārtraukti ir jāparedz nākotnes scenāriji, jāidentificē pārmaiņas, jānovēro un jārada jaunas pieejas, turklāt daloties tajās ar saviem kolēģiem.

“Rītdienas izglītības pasaule būs citādāka. Lai tajā gūtu panākumus, nepieciešams zināt pāris likumus un sekot līdzi globālajām tendencēm, pievienotās realitātes, virtuālās realitātes un robotu attīstībai. Nākotnes universitāti noteiks mainīga darba tirgus pasaule, izzūdošās ražošanas nozaru robežas, digitālā uzvedība, pieaugošā starptautiskā konkurence un nepārtraukta mācīšanās,” atzīst A. Pinkers.

Viņš skaidro, ka pārmaiņas augstākajā izglītībā nenotiks ātri un to ieviešana prasīs laiku, taču pedagogiem ir svarīgi saprast, ka tehnoloģijas viņus neaizstās, bet gan palīdzēs un dos iespēju pievērsties tādu jautājumu risināšanai, kuros cilvēka klātbūtne, spēja komunicēt un radīt izpratni ir izšķiroša.

Par izaicinājumiem, ar kādiem augstskolu profesori saskaras auditorijā, stāstīja Latvijas Universitātes profesore Ieva Margeviča – Grinberga, atklājot savu pieredzi un novērojumus darbā ne vien ar Latvijas, bet arī citu valstu studentiem.

“Mēs nevaram mainīties vienā dienā – ne profesori, ne arī studenti. Jaunu metožu izmantošana nodarbībās jāuzsāk lēnām, jo domāšanai nepieciešams laiks. Turklāt vienā grupā parasti atrodas ļoti dažādi studenti ar dažādām mācīšanās prasībām, tāpēc tehnoloģijas, QR kodi un citi tehniskie uzlabojumi ne vienmēr būs efektīvs risinājums. Drīzāk aicinu pievērst uzmanību personalizētas mācīšanās pieejai,” stāsta I. Margeviča – Grinberga.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti Jānis Paiders un Baiba Švāne konferencē akcentēja, ka bioekonomika ir viena no Latvijas viedās specializācijas stratēģijas prioritātēm, līdz ar to šīs nozares izglītībai un zinātnei ir ļoti būtiska nozīme. Tāpat klātesošos iepazīstināja ar statistikas datiem par augstākās izglītības un zinātnes sasniegumiem bioekonomikā, no kuriem lielāko daļu īsteno LLU mācībspēki un zinātnieki un atainoja jomas, kurām ir attīstības potenciāls. Tādējādi ministrijas pārstāvji iesāka diskusiju par universitātes lomu bioekonomikas attīstībā, kuru plašāk izvērta LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

 “LLU ir unikāla augstskola Latvijā, jo mēs īstenojam augstāko izglītību visam bioekonomikas ciklam, sākot no resursu radīšanas, to pārstrādes līdz pat jaunu produktu radīšanai, to virzīšanai tirgū un patērētāju uzvedības izpētei. Apzinoties savu atbildību un nozīmi tautsaimniecībā, šobrīd īstenojam studiju programmu izvērtēšanu, piesaistot zinātniekus, darba devējus un ārvalstu ekspertus un ieklausoties viņu viedoklī. Inovāciju radīšana universitātes zinātniekiem ir ikdiena, un tāpēc domājam, kā tās vairāk pārnest izglītībā – gan saturā, gan mācīšanās metodēs,” atklāj A. Laizāns.  

Lai stiprinātu LLU konkurētspēju un līdz ar to arī bioekonomikas nozaru attīstību, universitātē paralēli sākta dažādu projektu īstenošana gan studiju infrastruktūras un programmu, gan cilvēkresursu un pārvaldības pilnveidei. Tādējādi šobrīd norisinās vairāku pasākumu kopums, kas veicinās veiksmīgāku inovāciju integrēšanu augstākajā izglītībā.

Konferences sekcija “Inovācijas bioekonomikas nozaru augstākajā izglītībā” norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Lauksaimniecības pārvaldības pilnveide” ietvaros. Projekts sākts 2018. gada septembrī un noslēgsies 2021. gada augustā. Tā mērķis ir pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekta īstenošanai paredzēts kopējais finansējums 1 059 598.00 EUR apmērā.

logo
Pievienots 15/05/2019