Pārlekt uz galveno saturu

11. jūlijā iestājpārbaudījums zīmēšanā studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana"

Attēla autors: No LLU arhīva

Līdz 9. jūlijam Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā norisinās topošo studentu uzņemšana pamatstudijās un augstākā līmeņa studiju programmās klātienē, tostarp arī LLU Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana," kurā nepieciešams kārtot iestājpārbaudījumu zīmēšanā.

Pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas uzņemšanas punktā, reflektantam 11. jūlijā Valdekas pilī (Rīgas iela 22) norisināsies iestājpārbaudījums, kā laikā būs jāzīmē klusās dabas uzstādījums, kas sastāv no trīs priekšmetiem. Zīmējumā jāattēlo klusā daba ar uzkonstruētiem un izēnotiem diviem vai trīs objektiem, kā arī uzstādījuma fons un krītošās ēnas. Darbs veicams ar parastajiem zīmuļiem uz A3 formāta papīra lapas. Konkursa dalībniekiem molberts un papīrs tiks nodrošināti (bet var izmantot arī savu papīru), savukārt zīmuļi un dzēšgumijas būtu vēlams ņemt līdzi pašiem. Iestājpārbaudījums notiks 90 minūtes.

Konkursa dalībnieku darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem - zīmējuma kompozicionālais izvietojums lapā, zīmējamo priekšmetu uzbūves izpratne un attēlošana zīmējumā, gaismu un ēnu attēlojums zīmējumā, perspektīvas efekta ievērošana zīmējuma uzbūvē un ēnošanā, kā arī zīmējuma grafiskais attēlojums.

Pēc konkursa beigām reflektants elektroniskajā pieteikumā redz statusu "Izturējis konkursu" pie vienas no prioritārā secībā sakārtotajām studiju programmām un teksta paziņojumu par tālāk veicamajām darbībām, kā arī konkursa rezultātus reflektantam nosūtīs kā ziņojumu uz e-pastu automātiski no sistēmas vai SMS uz pieteikumā norādīto mobilo telefonu.

Tāpat reflektantiem ir iespēja pieteikties uz attālinātu/neklātienes konsultāciju zīmēšanā līdz 9. jūlijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, sazinoties personīgi ar docenti Ivetu Lāčaunieci e-pastā: iveta.lacauniece@llu.lv.

Lai kārtotu iestājpārbaudījumu, konkursa dalībniekiem nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. 

Pievienots 03/07/2019