Pārlekt uz galveno saturu

Sākusies līgumu slēgšana ar jaunajiem studentiem

Attēla autors: No LLU arhīva

No 15. līdz 19. jūlijam Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiek studiju līgumu slēgšana ar reflektantiem, kas uzņemšanas konkursā ieguvuši studiju vietu kādā no astoņām fakultātēm. Reflektanti aicināti iepazīties ar līgumu slēgšanas laika grafiku un citu noderīgu informāciju!

Pamatstudiju konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti paziņoti 12. jūlijā pēc plkst. 17, otrās kārtas rezultāti – 16. jūlijā pēc plkst. 17. Konkursa rezultāti tiek paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Konkursa 1. kārtā studiju vietu reflektants iegūs tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta viņa 1. prioritātē. Ja konkursa rezultātā neapstiprinās 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu reflektants neiegūst. Tādā gadījumā studiju vietu var iegūt konkursa 2. kārtā, aktivizējot portālā www.latvija.lv izvēlni "Pieteikties 2. kārtai” līdz 16. jūlija plkst. 16.00. Pēc 1. kārtas rezultātiem var iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā reflektants ieguvis studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad šī studiju vieta viņam ir garantēta ar nosacījumu, ka no 15. līdz 16. jūlijam viņš ieradīsies LLU noslēgt studiju līgumu. Ja 15. vai 16. jūlijā nav iespējams ierasties augstskolā, bet ir vēlme saglabāt savu iegūto studiju vietu, laikā no 12. līdz 16. jūlija plkst. 16. savā portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne "Apstiprināt iegūto vietu". Tādā gadījumā studiju līgumu būs iespējams noslēgt no 17. līdz 19. jūlijam.

Lai noslēgtu studiju līgumu, pamatstudiju reflektantam (pretendentam uz bakalaura līmeņa studijām) ir jāierodas noteiktajā laikā fakultātē, kura īsteno viņa izvēlēto studiju programmu, uzrādot šādu dokumentu oriģinālus un iesniedzot to kopijas: pase vai personas apliecība (eID); ja mainīts vārds vai uzvārds, tā maiņu apliecinošs dokuments; atestāts/diploms; atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts); CE sertifikāti; dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa, ja tādi ir.

Ja reflektants ieguvis izglītību ārvalstīs, tad papildus ir jāuzrāda Akadēmiskās informācijas centra izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā, kā arī nepieciešamības gadījumā pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

Savukārt konkursa rezultāti uz augstākā līmeņa studijām (maģistrantūru) zināmi no 15. jūlija, zvanot uz attiecīgās fakultātes dekanātu. LLU absolventi tos var aplūkot LLU Informatīvajā sistēmā, izmantojot savus pieejas datus. Fakultāšu kontaktinformācija atrodama to mājaslapās.

Līguma noslēgšanai par vietu augstākajā studiju līmenī (maģistrantūrā) reflektantam arī jāierodas noteiktajā laikā fakultātē, kas īsteno viņa izvēlēto studiju programmu, uzrādot šādu dokumentu oriģinālus un iesniedzot to kopijas: pase vai personas apliecība (eID); ja mainīts vārds vai uzvārds, tā maiņu apliecinošs dokuments; diploms un diploma pielikums. Papildus jāspēj uzrādīt izdrukāts pieteikuma apliecinājums, pieteikuma maksājumu apliecinošs dokuments un citi kvalifikāciju vai pieredzi apliecinoši dokumenti, ja tādi norādīti konkrētās studiju programmas prasībās.

Studiju līgumu slēgšana notiek fakultātēs, tādēļ reflektanti lūgti pirms došanās uz universitāti iepazīties ar informāciju par katras fakultātes atrašanās vietu un darba laiku!

Detalizēts studiju līgumu slēgšanas laika grafiks aplūkojams raksta pielikumā!

Pievienots 12/07/2019