Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par konditorejā lietoto taukvielu stabilitātes pētījumiem

Attēla autors: No LLU arhīva

29. augustā LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (PTF) promocijas darbu "Konditorejā lietoto taukvielu stabilitātes pētījumi" aizstāvēja Vineta Vītola un ieguva inženierzinātņu doktora grādu pārtikas zinātnē.

Promocijas darba mērķis ir analizēt izejvielu mijiedarbību konditorejas izstrādājumu stabilitātes un kvalitātes nodrošināšanā.

"Salīdzinot ar plašo pārtikas produktu klāstu un pētījumiem par to ietekmi uz patērētāju, zinātniskajā literatūrā ir maz atspoguļotas pētnieciskās atziņas par nevēlamo savienojumu veidošanos konditorejas izstrādājumu ražošanas un uzglabāšanas laikā, par iespējām aizkavēt to rašanos, produktā esošo savienojumu vai pievienoto pārtikas piedevu iedarbības rezultātā. Turklāt nav izzināta konditorejas izstrādājumu izejvielu sastāva mijiedarbība un to ietekme uz produkta kvalitāti realizācijas laikā," atklāj jaunā zinātniece.

Lai sasniegtu pētījuma mērķi, promocijas darbā tika vērtēta ogļhidrātu ietekme taukvielu stabilitātes nodrošināšanā, pārbaudītas dažādas taukvielas stabilitātes konditorejas izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanā, analizēts konditorejas izstrādājumu ražošanā lietotās kakao pupu sastāvs un tā ietekmi uz gatavo produktu kvalitāti, kā arī izzināta izejvielās esošo bioloģiski aktīvo vielu ietekme konditorejas izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Prof. Dr.sc.ing. Inga Ciproviča.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Promocijas darba izstrāde veikta ar daļēju ESF granta atbalstu.

logo

Pievienots 29/08/2019