Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par rehabilitācijas dārzu un parku ainavtelpas kvalitāti

Attēla autors: No LLU arhīva

28. augustā LLU Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF) promocijas darbu "Rehabilitācijas dārzu un parku ainavtelpas kvalitātes" aizstāvējusi Linda Balode un ieguvusi arhitektūras doktora zinātnisko grādu.

Promocijas darba mērķis ir veikt zinātniski pamatotu rehabilitācijas dārzu un parku estētiskās, komunikatīvās, ekoloģiskās un funkcionālās kvalitātes novērtējumu un izveidot mūsdienu rehabilitējošas ainavtelpas konceptuālo modeli, kas veicinātu dziedniecisko procesu.

"Vairums dārzi un parki sniedz estētisku baudījumu, bet rehabilitējošie sajūtu un terapijas dārzi tiek īpaši veidoti tā, lai funkcionāli darbinātu cilvēku maņas (redzi, tausti, smaržu, garšu un dzirdi). Rehabilitācijas dārzi dažādos veidos pozitīvi ietekmē cilvēkus un sniedz ārstniecisku vai labvēlīgu ietekmi. Rehabilitācijas dārzs ir tāda vieta, kas veicina fizisko, garīgo veselību un labklājību, un tie ir ierīkojami pie ārstniecības iestādēm, kur pacienta un tā tuvinieku psihoemocionālo sajūtu mirkļi ir vistrauslākie. Ārstniecībai paredzētajā dārzā iekļauj dažādus dabiskus elementus, kas kopā veido īpašu, uz fiziskās, garīgās veselības uzlabošanu un stresa samazināšanu vērstu dizainu. Šie dārzi ir kā miniatūras izpildījumā veidota pasaule, kur izmantojot dziedinošo modelēšanu izdodas stimulēt pacientu sajūtas un uzlabot fizisko un garīgo veselību. Sabiedrības un dabas savstarpējā mijiedarbe jāuzlūko kā viena vesela sistēma, kura papildina viena otru, ievērojot estētiskos, ekoloģiskos, funkcionālos un psihoemocionālos principus. Pēdējo gadu laikā pasaules veselības iestāžu teritorijās tiek iekļauti īpaši uz terapiju un ārstniecību veidoti dārzi, kas veicina pacientu fizisko un emocionālo labklājību un ātrāku atveseļošanos," stāsta jaunā zinātniece.

Promocijas darbā, pamatojoties uz starptautiskiem rehabilitācijas dārzu un parku pētījumiem, raksturoti pasaules ārstniecisko dārzu izveides pamatprincipi un Baltijas jūras reģiona pieredze rehabilitācijas dārzu un parku plānošanā, definējot plānošanas principus, tipus un vadlīnijas, izzināta Latvijas rehabilitācijas dārzu un parku ģenēze un analizētas tās arhitektoniski ainaviskās telpas iezīmes, kā arī noteikta un raksturota rehabilitācijas dārzu un parku estētiskā, komunikatīvā, ekoloģiskā un funkcionālā kvalitāte ainavtelpas un vides psihoemocionālā kontekstā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.arch. Aija Ziemeļniece.

Promocijas darba kopsavilkums lasīšanai pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas datubāzē.

 

Pievienots 29/08/2019