Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbu aizstāvējis Armands Kviesis

Attēla autors: No LLU arhīva

29. augustā LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē promocijas darbu “Lēmumu atbalsta sistēmas pielietojums daudzobjektu bioloģisko sistēmu vadībā” aizstāvēja Armands Kviesis un ieguva inženierzinātņu doktora grādu informācijas tehnoloģiju nozarē.

Promocijas darba mērķis ir uzlabot daudzobjektu bioloģiskas sistēmas vadības procesu.

“Sistēmās, to skaitā arī daudzobjektu bioloģiskajās sistēmās, viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir sistēmā esošo procesu uzraudzība. Uzraudzībā iegūto informāciju var izmantot tālāko procesu darbības kontrolei, kas atsaucas uz kopējo sistēmu un var būtiski ietekmēt šīs sistēmas darbību. Līdz ar to ir ļoti svarīga procesu vadības iedarbe, kas atkarīga no sistēmas uzraudzībā iegūto datu analīzes, turklāt datu apstrādes rezultāts var sniegt arī prognozi par tālāko sistēmas stāvokli. Datu analīzes veikšanai, konkrēto sistēmu iespējams papildināt ar lēmumu atbalsta sistēmu (LAS). Šādas atbalsta sistēmas var būt pilnībā vai daļēji automatizētas,” promocijas darbā atklāj jaunais zinātnieks.

Promocijas darbā tika veikta lēmumu atbalsta sistēmu analīze un realizācijas iespējas bioloģiskas sistēmas vadībai, izstrādāts automatizēts risinājums bioloģiskas sistēmas uzraudzībai, izstrādāts automatizēts lēmumu atbalsta sistēmas prototips bioloģiskas sistēmas vadībai, savukārt noslēgumā tika eksperimentāli novērtēta izstrādātā lēmumu atbalsta sistēmas prototipa darbība bišu saimes stāvokļu atpazīšanā.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., Asoc.prof. Aleksejs Zacepins. 

Promocijas darba kopsavilkums lasīšanai pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas datubāzē.

Pievienots 29/08/2019