Pārlekt uz galveno saturu

Suminātas Kārļa Ulmaņa stipendiātes

Attēla autors: No LLU arhīva

Dobeles novada muzejā "Pikšas" 1. septembrī tika atzīmēta bijušā valsts un ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa 142. dzimšanas diena. Tradicionāli šajā dienā stipendiju apliecības saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studenti, kuri kļuvuši par K. Ulmaņa stipendiātiem, veicot zinātniski pētniecisko darbu, pildot sabiedriskus pienākumus un studējot ar labām un teicamām sekmēm.

Šogad par K. Ulmaņa stipendiātēm kļuva trīs studentes: Amanda Bernharde, Rita Kaķe un Līga Mediņa. Viņas piepulcējušās 104 K. Ulmaņa stipendiātiem, kuri stipendijas kā LLU studenti saņēmuši jau kopš 20. gs. 90. gadu sākuma. Jaunajām stipendiātēm stipendiju apliecības Pikšās pasniedza LLU rektore Irina Pilvere un LLU Padomnieku konventa pārstāvis Armands Krauze. 

Amanda Bernharde ir Lauksaimniecības fakultātes profesionālās augstākā izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" 2. kursa studente. Viņa ir no Īslīces pagasta un vidējo izglītību ieguvusi Bauskas 2. vidusskolā. Amandas sirdslieta ir lauksaimniecība, tādējādi vidēji svērtā atzīme studijās ir 7,3 balles.

Pretendējot stipendijas konkursā, stipendiāte izstrādāja pētījumu "Kārlis Ulmanis un saimnieciskais uzplaukums 30. gadu otrajā pusē; objektīvie un subjektīvie faktori," kurā Amanda atklāja K. Ulmaņa ieguldījumu Latvijas attīstībā, kā arī pētīja saimniecisko uzplaukumu un tā devumu dažādiem sabiedrības slāņiem. Amanda paralēli studijām strādā saimniecībā, tādējādi, saņemtā stipendiju atvieglos viņas ikdienu.

Rita Kaķe ir Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" 4. kursa studente. Viņa ir no Skrīveru novada un savulaik beigusi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu. LLU Rita studē ar ļoti labām sekmēm, uzrādot vidējo atzīmi studijās 7,95 balles. 2016. gadā stipendiāte aktīvi sāka līdzdarboties fakultātes pašpārvaldē – piedalījās dažādos pasākumos, sēdēs, darbības pilnveidošanā un radošajās aktivitātēs. Rita pieteikumā norādījusi, ka šī stipendija sniegs papildus motivāciju gan studiju procesā, gan ārpus tā. "Ar tās palīdzību varēšu ieguldīt gan laiku, gan resursus tieši sevis pilnveidošanā, apmeklējot dažādas apmācības un konferences," atklāj Rita.

Stipendijas konkursa ietvaros Rita veica pētījumu "Kārļa Ulmaņa dzīves un piemiņas vietas Latvijā," kā mērķis bija apkopot un analizēt informāciju par K. Ulmaņa dzīves un piemiņas vietām Latvijā, kā arī iedzīvotāju interesi par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Savukārt darba pētnieciskajā daļā stipendiāte veica aptauju un iegūto datu analīzi, bet pēc tam veica datu salīdzināšu ar Latvijas Kultūras akadēmiju.

Līga Mediņa ir Vides un būvzinātņu fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" 2. kursa studente. Līga ir no Līvbērzes pagasta, kur palīdz piemājas saimniecībā "Mediņi". Stipendiāte mācījusies Jelgavas Valsts ģimnāzijā. LLU Līga studē ar ļoti labām sekmēm, uzrādot vidējo atzīmi studijās 9,3 balles. Līga aktīvi piedalās dažādos LLU pasākumos, apmeklējusi LLU sadarbības augstskolas Baltijas valstīs, savukārt skolas laikā bijusi Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu prezidente un volejbola komandas dalībniece.

Stipendijas konkursā piedalījusies, izstrādājot pētījumu “Kārļa Ulmaņa dzīves un piemiņas vietas”. Pētniecības darbā Līga izpētīja un apkopoja daļu no Kārļa Ulmaņa dzīves un piemiņas vietām, kā arī izstrādāja interneta lapu, kurā iespējams ievietot informāciju par piemiņas vietām. “Vēlme uzzināt par Kārļa Ulmaņa dzīves un piemiņas vietām raisīja fakts, ka pati savu mūžu esmu pavadījusi 5 km attālumā no Kārļa Ulmaņa dzimtajām mājām, kā arī saskatu līdzību viņa uzskatos ar savējiem,” par tēmas izvēli stāsta Rita:

Kārļa Ulmaņa stipendija ir 20. gs. 90. gados LLU izveidota stipendiju programma, lai atbalstītu izcilus studentus, kuriem ir labas sekmes studijās, aktīva sabiedriskā darbība un kuri pievērsušies zinātniski pētnieciskā darba izstrādei par K. Ulmaņa dzīves un darbības laiku.

 

Pievienots 02/09/2019