Pārlekt uz galveno saturu

J. Čakstes stipendiju ieguvusi ESAF studente Daniela Nikola Laurinaite

14. septembrī ar dažādiem pasākumiem Jelgavā tika svinēta Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 160. dzimšanas diena, savukārt jau 14. reizi viņa dzimtajās mājās “Auči” Ozolnieku novadā, klātesot pašreizējam Valsts prezidentam Egilam Levitam, J. Čakstes mazmazmeitai Kristīnei Čakstei un LLU rektorei Irinai Pilverei, tika sveikta kāda īpaša universitātes studente, kura rakstot zinātniski pētniecisko darbu par pirmo prezidentu, uzrādot teicamas sekmes studijās un esot sabiedriski aktīva, uzvarēja J. Čakstes stipendiju konkursā.

J. Čakstes stipendijas programma dibināta LLU Attīstības fondā Jelgavā, pateicoties mecenātei, J. Čakstes mazmeitai Annai Justīnei Čakstei-Rollinsai un plašajai Čakstu dzimtai un jau 14 gadus stipendija ir augsts pagodinājums un atbalsts LLU studentiem.

2019./2020. studiju gadā J. Čakstes stipendiju ir ieguvusi LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 2. kursa studente Daniela Nikola Laurinaite, kura arī ir no Ozolnieku novada – līdzīgi kā Jānis Čakste, kura vārdā nosauktā stipendija viņai ir piešķirta. Lai piedalītos stipendijas konkursā, Daniela Nikola izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu “Latvijas Valsts pirmā prezidenta garīgais mantojums un piemiņas vietas padomju okupācijas laikā”.

Pētījuma ietvaros studente apkopojusi informāciju, kā padomju okupācijas laiks ietekmējis J. Čakstes  dzimtas cilvēku likteņus un Latvijā izveidotās piemiņas vietas – pieminekļus Rīgā un Jelgavā. Lai gan pirmā prezidenta piemineklis Jelgavā tika iznīcināts, Rīgā, Meža kapos tas pat okupācijas laikā simbolizēja demokrātijas principus un pulcēja cilvēkus, kuriem tie bija un vēl joprojām ir svarīgi.

“Domāju, ka jebkuram sevi cienošam cilvēkam jāzina sava vēsture. Mūsdienās viss notiek tik strauji un lielā steigā, dzīvojam patērētāju sabiedrībā un tehnoloģiju laikmetā. Ļoti svarīgi, lai cilvēki, it īpaši jaunieši, tik ātri neaizmirstu pagātni un to, kā attīstījusies valsts līdz mūsdienām – vēsture mēdz arī atkārtoties un no daudzām kļūdām un notikumiem vajag mācīties, jo jaunā paaudze būs tā, kas veidos nākotnes Latviju. Tieši šo iemeslu dēļ uzskatu, ka šādu pētījumu veidošana un stipendiju piešķiršana ļoti motivē jauniešus strādāt savas valsts labā, censties popularizēt latviešu tautas vērtības,” pretendējot stipendijai, atzina studente.

Viņas interese par vēstures izpēti aizsākusies jau skolas laikā, kad ar izcilību aizstāvējusi savu pirmo zinātniski pētniecisko darbu. Tāpat arī skolas laikā veidots skolēnu mācību uzņēmums, kura ideja balstīta latviskajās vērtībās, lasot Zemgales laukos atrodamos augus un no tiem gatavojot tējas.

Pirms stipendijas apliecības saņemšanas Aučos Daniela iepazīstināja ar sava pētnieciskā darba rezultātiem par J. Čakstes garīgo mantojumu visus atceres pasākuma viesus. Viņu sveica gan Čakstes ģimene, gan Latvijas valsts prezidents, universitātes vadība, Jelgavas pilsētas un Ozolnieku novada pašvaldību pārstāvji. Turpmāk Danielas pētnieciskais darbs glabāsies J. Čakstes muzejā “Auči”, tāpat kā visu iepriekšējo stipendiātu darbi.

Pateicībā par piešķirto stipendiju, Daniela Auču muzejam un Kristīnei Čakstei uzdāvināja pašas gatavotu dāvanu – no koka izgrebtu Latvijas kontūru ar īpaši iezīmētu Auču mājas veidolu.

J. Čakstes stipendija dibināta LLU Attīstības fondā 2006. gadā, lai finansiāli atbalstītu studējošo pētniecisko un radošo darbību. Stipendiju EUR 200 apmērā 10 mēnešus saņem viens students, kuru par labāko atzīst universitātes izveidota komisija un Čakstes ģimenes pārstāvji.

Pievienots 15/09/2019