Pārlekt uz galveno saturu

Studentu korporāciju jumtorganizācijai – Prezidiju Konventam 100 gadi

Attēla autors: No LLU arhīva

2019. gada septembrī studentu korporāciju jumta organizācijai – Prezidiju Konventam aprit 100 gadi. Kā informē Fraternitas Imantica prezidijs, tad šajā nedēļas nogalē tiks atzīmēts ar vairākiem saviesīgiem pasākumiem, uzsverot šī notikuma nozīmīgumu Latvijas vēsturē un korporāciju attīstībā.

Fraternitas Imantica, kam ir tas gods būt svētku pasākuma organizatoriem un goda prezidijam simtās gadadienas pasākumos.

Prezidiju Konvents ir visu Latvijas studentu korporāciju jumta organizācija un apvieno 21 studentu korporāciju, kurā Jelgavā mītošā Fraternitas Imantica ir otrs lielākais konvents pēc biedru skaita, apvienojot vairāk nekā 140 biedrus.

Prezidiju Konventa sākumi meklējami jau Studentu rotā, kur, sākot ar 1918.gadu notikušas korporāciju pārstāvju apspriedes. Prezidiju Konventu 1919.gada septembrī dibināja piecas studentu korporācijas – Selonija, Talavija, Lettonia, Lettgallia un Fraternitas Moscoviensis (tagad Fraternitas Lettica), līdz mūsdienām pievienojot sev vēl daudzas citas studentu korporācijas. 

Šajā nedēļas nogalē ar vairākiem svētku pasākumiem – akadēmisko balli 20. septembrī VEF Kultūras pilī un Svētku aktu 21. septembrī Latvijas Universitātes Aulā tiks atzīmēts šis vēsturiskais notikums.

Ar akadēmisko runu Svētku aktā klātesošos uzrunās vēsturnieks, Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors, Fraternitas Cursica filistrs Valters Ščerbinskis. Tāpat klātesošas būs visas Prezidiju Konventā ietilpstošās organizācijas un sveicēji no citām akadēmiskajām mūža organizācijām, universitātēm, tostarp arī goda viesi no Igaunijas.

 “Visu Latvijas studentu korporāciju mērķi ir samērā līdzīgi – tie liek pulcināt un audzināt studējošo jaunatni patriotiski nacionālā garā, gatavot spējīgus, sabiedrībai derīgus darbiniekus, izkopt goda apziņu, vispusīgi attīstīt biedru spējas, kā arī būt sabiedriski aktīviem. Prezidiju Konventa uzdevums ir palīdzēt šos atsevišķo korporāciju mērķus visiem kopīgi sasniegt, kā arī regulē korporāciju savstarpējās attiecības. 2019. gadā Prezidiju Konvents apvieno 1737 biedrus. Simboliski esam iesoļojuši lielajā simtgažu maratonā kopā ar mūsu mīļo Latviju un Latvijas armiju, kuru tapšana un zelšana bez korporāciju artavas nebūtu tāda, kādu šodien to zinām. Prezidiju Konvents 100 gadus spējis sekmīgi vadīt un koordinēt, iespējams, lielāko, ar tradīcijām bagāto sabiedrisko organizāciju kopumu Latvijā. Šis pagājušais gadu simts bijis gan sēri smagu un baisu pārbaudījumu, gan lielu un saulainu pacēluma brīžu pilns. Ir, ko pieminēt, un ir, ko svinēt,” uzsver Prezidiju Konventa seniors, studentu korporācijas Fraternitas Imantica komiltonis Uldis Bicāns.

Latvijā šobrīd ir 23 studentu un 13 studenšu korporācijas, no tām Jelgavā darbojas  "Fraternitas Imantica," "Ventonia" un "Varavīksne". Organizācijas savu darbību atjaunojušas pie tādām Latvijas augstskolām, kā Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Vidzemes Augstskola. Ikviens interesents aicināts piedalīties viesu vakaros un kļūt par organizācijas biedru. Detalizēta informācija par korporāciju viesu vakariem pieejama Mans LLU.

Foto: Mārīte Meļņika

Pievienots 18/09/2019