Pārlekt uz galveno saturu

Meklē jaunu pieeju ražošanas vadības apguvei kokapstrādē

Latvijas kokapstrādes nozarē sākts unikāls apmācību projekts, kurā, izmantojot darba vidē balstītu mācību pieeju, nozarē strādājošie iegūs jaunas zināšanas, prasmes un kompetences. Apzinot Vācijas profesionālās izglītības pieredzi un Latvijas uzņēmumu vajadzības, mācību satura veidošanā iesaistījušies pārstāvji no Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, AS “Latvijas Finieris” un Vācijas – Baltijas Tirdzniecības kameras. Oktobra vidū LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā jau aizvadītas pirmās klātienes nodarbības un tās turpināsies divus gadus.

Jauno apmācības programmu “Ražošanas vadība kokapstrādē” veido vairāki tematiskie moduļi par industriālajām tehnoloģijām, darba drošību un aizsardzību, industriālo dizainu, plānošanas kontroles un komunikācijas sistēmām, operacionālajām izmaksām un produktivitāti, biznesa pārvaldību, cilvēkresursu vadību, komunikācijas metodēm un līderību. Divas trešdaļas no apmācību apjoma norisināsies uzņēmumos, tāpat tiks organizētas mobilitātes vizītes uz Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem.

Pirmajās pilotapmācībās piedalās eksperimentālā grupa, kurā ir pārstāvji no dažādiem ražojošajiem uzņēmumiem, un turpmākos divus gadus viņi aprobēs programmu, lai pēc tam tā būtu pieejama plašākam interesentu lokam un apmierinātu nozarē strādājošo izglītības vajadzības.

“Kokrūpniecības uzņēmumos bieži vien strādā cilvēki, kuriem nav bijusi iespēja iegūt klasisko izglītību, bet viņi kā profesionāļi ir izauguši pašā uzņēmumā un varētu pārņemt plašākus darba pienākumus. Šobrīd tradicionālā uzņēmuma vadība ir vakardiena, jo strādnieks vairs nav tikai strādnieks. Viņam ir jābūt citā līmenī, līdz ar to mēs centīsimies iedot tādu priekšstatu un kompetences, kas ļaus pacelties augstāk – gan savā personīgajā izaugsmē, gan uzņēmuma struktūrā,” stāsta Kokapstrādes katedras viesdocents Andrejs Domkins.

LLU mācībspēkiem, kuri kopā ar sadarbības partneriem īsteno pilotapmācības, ir bagātīga augstākās izglītības nodrošināšanas pieredze, un Jelgavā bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijas kokapstrādē un koksnes tehnoloģijās ieguvušas vairākas studentu paaudzes. Akadēmiskajās studijās prioritāte ir nozares specifiskās, inženieriem nepieciešamās zināšanas, taču Latvijas kokapstrādes uzņēmumos aizvien pieaug nepieciešamība pēc darbiniekiem, kuriem ir plašākas kompetences. Tādējādi pilotmācībās būtiska uzmanība tiks veltīta zināšanām par kokrūpniecības nozari tās daudzveidībā un tā saucamo “mīksto” kompetenču (no angļu val. – soft skills) attīstīšanai.

“Mums nozarē ir pieredze ar tehnikuma izglītību un jauniešiem, kas to ieguvuši. Tāpat arī ar augstāko izglītību un tās īstenošanu, bet pieaugušo izglītība līdz šim kokapstrādē nav īstenota, vismaz ne ilgtspējīgā līmenī. Taču no uzņēmējiem esam saņēmuši jautājumus tieši par to –  kā apmierināt jau ražošanā iesaistīto darbinieku izglītības vajadzības un iedot viņiem kompetences vadībā, lai viņi kā profesionāļi varētu uzņemties arī ceha vai maiņas vadību? Biznesa un personāla vadības programmas Latvijā ir daudz, taču tām trūkst sasaistes ar kokapstrādi. Šī jaunā programma ir mūsu nozarē veidotā programma pieaugušajiem, un tās saturs ir stāsts par to, ko tajā vēlējušies redzēt uzņēmēji. Vienlaicīgi centīsimies aprobēt pieredzi no Vācijas, kurai jau ir pieredze līdzīgu profesionālo programmu īstenošanā, organizējot apmācības darba vidē, kas nozīmē, ka 1/3 apmācību laika būs klātienes nodarbības, bet 2/3 aktivitāšu tiks īstenotas uzņēmumos,” skaidro Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas izpilddirektors Artūrs Bukonts.

Līdzīgi apmācību cikli šoruden sākti arī Lietuvā un Igaunijā, tādējādi nozarē strādājošo kompetenču pilnveide plānota visā Baltijas valstu reģionā. Tie ilgs divus gadus, kad plānota apmācību programmas licencēšana atbilstoši piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un piedāvājuma izstrāde arī citām interesentu grupām.

Apmācības programma “Ražošanas vadība kokapstrādē” tiek īstenota Erasmus+ K2 projekta “Profesionālu izglītību un apmācību kompetenču pilnveide Baltijas kokrūpniecības nozarē atbilstoši Eiropas kvalitātes ietvarstruktūrai” (Skilled up) ietvaros. Projekta īstenošana turpināsies trīs gadus un tajā iesaistīti partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas. Latvijā projekta partneri ir Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, AS “Latvijas Finieris” un Vācijas – Baltijas Tirdzniecības kamera.

Projekta mājas lapa plašākai informācijai  www.skilled-up.eu

logo logo

Pievienots 21/10/2019