Pārlekt uz galveno saturu

ITF absolvents, ES Karjeras vēstnieks Uldis Šalajevs Rīgā sniegs bezmaksas vieslekciju par ES pastāvīgo ierēdņu EPSO testiem darbam ES institūcijās

Attēla autors: No LLU arhīva

2019. gada 16. novembrī no plkst. 10.30 līdz 13.30 Eiropas Savienības (ES) Mājā, Eiropas Savienības Karjeras personāla vēstnieks Uldis Šalajevs bezmaksas vieslekcijas laikā izklāstīs interesentiem stratēģijas, kā kārtot Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) organizēto atklāto konkursu datorizēto priekšatlases daudzizvēļu testus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vienam no EPSO testa praktiskajiem uzdevumiem – darbs grupā. Paralēli EPSO pastāvīgo ierēdņu konkursiem, vairākas ES institūcijas un aģentūras aicina interesentus reģistrēties atklātajiem konkursiem. Piem., pastāvīgos ES ierēdņus - ES konferenču tehniķus (AST-SC2) darbam Eiropas Komisijā Briselē (pieteikties līdz: 10.12.).

Tāpat arī ES struktūras aicina pieteikties atklātajos konkursos līgumdarbiniekiem darbā dažādās ES aģentūrās (CA FGIV): piem., Cilvēkresursu projektu speciālistus (darbam Dublinā), ESPolitikas referentus darbam Ļubļanā (pieteikties līdz 24. novembrim), Zinātniskos līdzstrādniekus infekcijas slimību jomā darbam Stokholmā (pieteikties līdz 26. novembrim), IKT speciālistus darbam Parīzē (pieteikties līdz 28. novembrim), Eiropas Robežu un krasta apsardzes amatpersonas darbam Varšavā (pieteikties līdz 16. decembrim) u.c.

EPSO regulāri rīko atklātus konkursus, lai atlasītu darbiniekus, kuri ir talantīgi, motivēti un augsti kvalificēti savā profesionālajā jomā, tādējādi, izveidojot kandidātu rezerves sarakstus, no kuriem ES iestādes var pieņemt darbā pastāvīgos ierēdņus – administratorus (AD) un asistentus (AST).

Vai vēlaties strādāt ES iedzīvotāju labā ES institūcijās vai aģentūrās kādā no 28 ES dalībvalstīm vai citviet pasaulē kādā no 140 ES delegācijām un būt par vienu no ES pastāvīgajiem ierēdņiem, kurš plāno, ievieš un uzrauga ES nozaru politikas? Esat gatavs strādāt daudzkultūru komandā un pastāvīgi atjaunināt savas profesionālās zināšanas? Jums ir pieredze starptautisko attiecību, jurisprudences, tulka vai tulkotāja, komunikācijas speciālista, ekonomista, auditora, IT inženiera vai citā specialitātē? Šaubāties, vai, kad un kur var strādāt, arī ja iegūta tikai vidējā (profesionālā) izglītība un vēl nav augstākās izglītības, un darba pieredzes? Kādas perspektīvas ir augstskolu absolventiem?

Vieslekcijas laikā dažiem no klātesošajiem būs iespēja izmēģināt savas prasmes un iemaņas darba grupas vadīšanā. Uzdevums grupā ir viens no EPSO vērtēšanas centra uzdevumiem, kur, pēc individuālas iepazīšanās ar noteikta apjoma informāciju svešvalodā, klātesošajiem jāapspriežas grupā ar vairākiem citiem dalībniekiem un jāpieņem kopīgs lēmums. Simulācijas uzdevums būs angļu valodā.

2018. gada jūlijā EPSO iecēla Uldi Šalajevu par ES Karjeras personāla vēstnieku. Kopš 2012.gada viņš savā brīvajā laikā stāsta interesentiem par karjeras iespējām ES iestādēs un aģentūrās.

Nāciet un uzziniet par EPSO priekšatlases testiem, kā arī izmēģiniet praktisko uzdevumu darbam vairāku cilvēku grupā 2019. gada 16. novembrī no plkst. 10.30 līdz 13.30 ES mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, 1.stāvā).

Reģistrēšanās:

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām interesentus pieteikties tiešsaistē https://ej.uz/ej81 vai zvanot pa tālruni (+371) 67085446.

Papildus informācija: 

ES Karjeras personāla vēstnieks Uldis Šalajevs (Vidzemnieks no Madonas novada) kopš 2019. gada 1. septembra strādā Eiropas Savienības (ES) Pamattiesību aģentūrā (FRA) Vīnē par šīs aģentūras direktora personīgo palīgu. Savukārt no 2010. gada līdz 2019.gada. U. Šalajevs strādājis ES institūcijās Briselē ar dažādiem jautājumiem 500 miljonu Eiropiešu labā. Lielākā viņa darba pieredze ir Eiropas Komisijā (EK) jo īpaši saistībā ar ES nodarbinātības, sociāliem, reģionālās attīstības, vides, veselības, transporta, budžetu un cilvēkresursu jautājumiem. U. Šalajevs ir strādājis arī vairākos Eiropas Komisāru birojos, piemēram, pie ES augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos, Attīstības komisāra, EK Priekšsēdētāja vietnieces par ES Digitālās programmas jautājumiem. Kā arī divus gadus strādājis ES diplomātiskajā dienestā (EĀDD), sadarbojoties ar ES pārstāvniecībām pasaulē. Savukārt no 2015. gada līdz 2019.gadam pildījis preses sekretāra pienākumus EK Preses dienestā (SPP) Briselē, ikdienā komunicējot ar Eiropas līmeņa žurnālistiem par dažādiem ES jautājumiem angļu, franču, vācu un krievu valodās.

U. Šalajevs ir ieguvis padziļināto maģistra grādu Eiropas ekonomikas integrācijā un attīstībā prestižajā Briseles Brīvā universitātē (Vrije Universiteit Brussel, VUB), iepriekš absolvējot Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas tehnoloģiju fakultāti, Avansas Universitāti Nīderlandē un Ērgļu arodvidusskolu. Ikdienā komunicē angļu, vācu, franču un krievus svešvalodās.

Par EPSO datorizētiem priekšatlases daudzizvēļu testiem:

Lielākajai daļai konkursu EPSO rīko datorizētus priekšatlases daudzizvēļu testus. Testu grūtības pakāpi un saturu nosaka atlases komisija, pamatojoties uz EPSO priekšlikumiem. Testus vērtē ar datoru palīdzību. Atkarībā no konkursa, priekšatlases testos var būt šādi elementi:

  • teksta loģiskās analīzes tests, kurā vērtē spēju loģiski spriest un saprast vārdisku informāciju;

  • matemātisko iemaņu tests, kurā vērtē spēju loģiski spriest un saprast matemātisku informāciju;

  • abstraktās domāšanas tests, kurā vērtē spēju loģiski spriest un saprast attiecības starp jēdzieniem, kas neietver ne valodiskus, ne telpiskus, ne skaitliskus elementus;

  • situācijas analīzes tests, kurā vērtē raksturīgu uzvedību darba vidē (atkarīgs no konkursa nolikuma);

  • valodas prasmju tests(-i);

  • konkrēto profesionālo prasmju tests(-i).

EPSO atklāto konkursu gaitā notiek vairāki eksāmeni, kuros kandidāti savstarpēji konkurē. Šajos konkursos var piedalīties visi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri atbilst noteiktajām prasībām. Šī procedūra sniedz visiem kandidātiem vienādas iespējas parādīt spējas un garantē uz rezultātiem balstītu atlasi, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu.

Nokārtojot datorizēto priekšatlases daudzizvēļu testus, kuri ir bezmaksas un ir pirmais solis, kandidāti tiek uzaicināti uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, kuri ilgst vienu vai divas dienas un  visticamāk Briselē vai Luksemburgā. Uz šā posma pārbaudījumiem aicināto kandidātu skaits būs ne vairāk kā trīs reizes lielāks par katrai pakāpei atlasāmo kandidātu skaitu. Veiksmīgi izturot 2.atlases kārtu, pēc kandidātu apliecinošo dokumentu pārbaudes, atlases komisija izveidos to atbilstošo kandidātu rezerves sarakstu katrā pakāpē, kuri vērtēšanas centra posma pārbaudījumos ieguvuši augstāko novērtējumu, līdz tiks sasniegts norādītais atlasāmo kandidātu skaits. Rezerves saraksts un tajā publicētie ierēdņu kandidātu vārdi alfabēta secībā būs pieejams visām ES institūcijām, kuras tad ir tiesīgas uzrunāt šos kandidātus darbam ES institūcijās.

Eiropas Savienības Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

EPSO atlasa darbiniekus ES iestādēm un aģentūrām, tostarp Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ombudam. Pēc tam katra ES institūcija un aģentūra var pieņemt darbiniekus no EPSO atlasīto pretendentu vidus.

Vairāk:

JAUTĀJUMIEM:

Eiropas Savienības Karjeras personāla vēstnieks Uldis Šalajevs, https://www.fb.com/uldis.salajevs

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.

Pievienots 12/11/2019