Pārlekt uz galveno saturu

Padomnieku konvents: LLU jāsaglabā zinātnes universitātes statuss

3. decembrī aizvadīta ikgadējā LLU Padomnieku konventa sēde, kurā tautsaimniecībā nozīmīgu uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju vadītāji diskutēja par universitātes turpmāko attīstību un pauda atbalstu līdz šim paveiktajam. Aktualizējot Izglītības un zinātnes ministrijas rosināto Latvijas augstskolu tipoloģiju, Padomnieku konvents atzina, ka LLU atbilst zinātnes universitātes statusam un tās atrašanās Zemkopības ministrijas pakļautībā ir ieguvums bioekonomikas nozarēm.

LLU rektore Irina Pilvere informēja Padomnieku konventu par aktualitātēm universitātē un augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijā, norādot, ka valsts līmenī plānotas apjomīgas reformas, kurām politikas veidotāji kā argumentus min studiju programmu neatbilstību tautsaimniecības vajadzībām, neefektīvu valsts budžeta izlietošanu, fragmentāciju pārvaldībā un citus faktorus. Tam gan nepiekrīt LLU vadība, skaidrojot šo viedokli arī padomniekiem.

“Tā kā LLU ir Zemkopības ministrijas padotībā, jau kopš 2009. gada katru gadu tiek organizētas sarunas starp universitātes vadību un ministriju un tiek pārskatītas bioekonomikas nozaru vajadzības, lai atbilstoši tām piešķirtu valsts budžeta finansējumu studijām. Ministrija ekspertu līmenī nodrošina tiešu saikni ar nozares pārstāvjiem/uzņēmējiem, pārzina nozares un to sektoru vajadzības, kā arī izglītības un zinātnes nozīmi to risināšanā. Jau šobrīd studiju vietu skaits un to sadalījums LLU ir pilnībā pakļauts bioekonomikas nozaru vajadzībām, jo ministrija ir nodefinējusi prioritāros, nepieciešamos un saistītos studiju virzienus. Šis apstāklis arī nodrošina valsts budžeta līdzekļu efektīvu ieguldījumu un studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām,” stāsta I. Pilvere.

Savukārt vērtējot situāciju zinātnē, padomnieki bija vienisprātis, ka LLU zinātniskās darbības rādītāji jau šobrīd apliecina universitātes efektīvo darbību un atbildīgu valsts budžeta finansējuma izlietojumu. It īpaši par to liecina zinātniskās darbības kvalitātes rādītāji uz vienu pilna laika pētniecībā strādājošā ekvivalentu, kas ir otrs efektīvākais rezultāts Latvijā un konkurē ar citu Ziemeļvalstu augstskolu rādītājiem. Šāds rezultāts panākts ar salīdzinoši mazu finansējumu, jo  universitātei piešķirtais zinātnes bāzes finansējums nebūt nav viens no augstākajiem valstī.

Turklāt LLU kā salīdzinoši mazā universitātē pēdējos gados veiktas būtiskas pārmaiņas pārvaldībā, studiju un zinātnes organizatoriskajā darbā, kas sācis nest rezultātus un LLU pirmo reizi iekļuvusi Times Higher Education pasaules universitāšu reitingā. Tajā izdevies iekļūt tikai 5% augstākās izglītības iestādēm no visas pasaules.

Padomnieku konvents pauda atbalstu universitātes izvēlētajam attīstības virzienam. Tāpat atzīts, ka būtiski uzlabojumi augstākajā izglītībā nav panākami bez papildus finansējuma.

Sēdes noslēgumā padomniekiem bija iespēja iepazīties ar LLU Augu aizsardzības zinātniskā institūta darbību. LLU ietvarā tas strādā nepilnu gadu, taču pārstāv vairāk nekā 100 gadus ilgas augu aizsardzības pētniecības tradīcijas. Jaunajās telpās Jelgavā, kur viesojās padomnieki, institūts sācis strādāt šogad pēc Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra konsolidācijas. Institūta zinātnieki veic zinātniskos un praktiskos pētījumus par kultūraugiem kaitīgajiem organismiem - slimību ierosinātājiem, kaitēkļiem un nezāļu bioloģiju un mijiedarbību ar kultūraugu. Tāpat tiek izstrādātas, adaptētas un demonstrētas ilgtspējīgas kaitīgo organismu ierobežošanas tehnoloģijas, metodes un produkti.

 

LLU Padomnieku konvents piedalās Latvijas Lauksaimniecības universitātes attīstības stratēģijas izstrādāšanā, kā arī konsultē LLU attīstības jautājumos, atbalsta LLU materiālo un finansiālo resursu veidošanu. Padomnieku konventu ievēlē no sabiedrībā atzītu vadošu darbinieku vai ievērojamu zinātnieku vidus, kuri ir ieinteresēti Latvijas lauku un LLU attīstībā un nav pamatdarbā nodarbināti LLU.

Pievienots 03/12/2019