Pārlekt uz galveno saturu

Būvniecības un ainavu arhitektūras mācībspēki pilnveido zināšanas nozares uzņēmumos

Lai stiprinātu LLU mācībspēku zināšanas par aktualitātēm nozares uzņēmumos un papildinātu viņu profesionālās kompetences, 2019. gada rudenī universitātes mācībspēki sākuši stažēšanās aktivitātes dažādos nozares uzņēmumos. Vieni no pirmajiem tajās iesaistījušies LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) mācībspēki, taču turpmāko divu gadu laikā projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros jaunu pieredzi un zināšanas gūs arī citu fakultāšu pārstāvji.

LLU uzsākusi projekta īstenošanu, lai mērķtiecīgāk turpinātu darbu studiju kvalitātes paaugstināšanā un nodrošinātu jaunajiem studentiem iespēju iegūt universitātē gan akadēmiskas zināšanas, gan darba tirgū nepieciešamās kompetences. Tādējādi tiks paplašinātas viņu karjeras iespējas pēc universitātes absolvēšanas un veicināta veiksmīgāka iekļaušanās darba tirgū, kas ir svarīga darba atrašanas, kā arī tā noturēšanas posmā.  

Kā informē projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” vadītāja Lelde Vilkriste, katram projektā iesaistītajam mācībspēkam - stažierim izstrādāta 200 stundu individuālā stažēšanās programma, kurā ietvertas teorētiskās un praktiskās nodarbības, dalība uzņēmuma darbā, apmācības un citas aktivitātes. Būvniecības un ainavu arhitektūras virziena mācībspēki stažēšanos sāka 2019. gada septembrī, un daļa no viņiem stažēšanās programmu jau pabeiguši. VBF asociētā profesore Sandra Gusta pieredzi gūst uzņēmumā "Zemgales tehnoloģiskais centrs”, savukārt mācībspēki Reinis Ziemeļnieks, Una Īle, Juris Jurševskis un Ilmārs Preikšs – piegādātāju apvienībā SIA "CMB Inženieru kompetences centrs”.

“Mūsdienu dinamiski mainīgajā vidē ir svarīgi nodrošināt mikro un makro redzesloka paplašināšanu, balstoties uz aktuālāko informāciju nozarē, kā arī neiekapsulēties saspringtā darba ritma konservatīvajos pieņēmumos, bet progresīvi attīstīt inovatīvus un atšķirīgu nozaru sinerģijā sapludinātus pētījumu virzienus. Stažēšanās izceļ no komforta zonas, bet arī ieceļ specifiska virziena aktuālākās informācijas epicentrā. Jaunas informācijas ieguve paver citas dimensijas zināšanu izmantošanā un nākotnes tendenču paredzēšanā. Stažēšanās ietvaros iegūtās zināšanas plānoju integrēt studiju kursu materiālos, tādejādi nodrošinot progresīvu informācijas pārnesi – industrija-izglītība-zinātne, kas būtu uztverama kā vienotas sistēmas funkcionāls tandēms,” stāsta lektors I. Preikšs, kurš jau ir pabeidzis stažēšanās programmu.

SIA “CMB Inženieru kompetences” ir viens no uzņēmumiem, kurā piedāvā stažēšanās iespējas LLU mācībspēkiem, un tam ir 14 gadu pieredze daudznozaru inženiertehnisko pakalpojumu sniegšanā no būvniecības ieceres līdz gatavai būvei. Uzņēmuma vadītāja Nelda Elsiņa priecājas, ka mācību centrs var piedāvāt augstskolu stažieriem vairāk nekā 30 inovatīvas apmācību programmas būvniecības un arhitektūras nozares speciālistiem, kuras vada gan vietējie, gan ārzemju eksperti tādās jomās kā tehniskā apsekošana, energoefektivitātes risinājumi, ģeotehniskā izpēte, pasīvo ēku projektēšana, inženierizpēte un būvekspertīze. Stažēšanās laikā stažieri ne tikai iegūst jaunas zināšanas, bet arī veido kontaktus ar citiem nozares dalībniekiem, uzzinot nozares izglītības vajadzības.

Tāpat projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros 2019. gadā noslēgti līgumi ar uzņēmumiem “Baltijas datoru akadēmija”, “Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris” un AS “Latvijas Finieris” un stažēšanos sākuši arī citu LLU īstenoto studiju virzienu pārstāvji. Trīs gadu laikā plānots nodrošināt stažēšanās pieredzi vairāk nekā 90 docētājiem. Projekta vadītāja L. Vilkriste norāda, ka viens no projekta uzdevumiem ir uzlabot katra studiju virziena sadarbību ar nozari, lai veicinātu ciešāku studiju procesa sasaisti ar tautsaimniecības aktualitātēm, pilnveidotu studiju programmas un procesus, kā arī paaugstinātu mācībspēku kompetenci un veicinātu ilgtermiņa sadarbību ar nozares uzņēmumiem. Projekta aktivitātes sāktas 2019. gada 1. janvārī un noslēgsies 2021. gada 31. decembrī.

Pievienots 08/01/2020