Pārlekt uz galveno saturu

Vides un būvzinātņu fakultātes inženieri saņem diplomus

Attēla autors: No LLU arhīva

24. janvārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Aulā izlaidumā diplomus saņēma 38 būvniecības un ainavu arhitektūras jaunie speciālisti, no kuriem 20 veiksmīgi absolvējuši LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) pamatstudiju programmas, bet 18 absolvējuši augstākā līmeņa studiju programmu.

"Attīstoties pilsētu un lauku teritorijām, aizvien pieaug arhitektūras un būvniecības jomas nozīme, kas ietver ne tikai ēku vai ceļu būvniecību, bet arī funkcionālu un ekoloģiski kvalitatīvu ārtelpas ierīkošanu. Ar digitalizācijas straujo attīstību parādās arvien jauni šo nozaru izaicinājumi un prasība, sākot ar plānošanu, dokumentu apriti un projektu izstrādi, līdz pat projektu ieviešanai dabā un objektu apsaimniekošanu. Tāpat dažādie digitalizācijas rīki ir svarīgi saziņai ar klientiem un sabiedrību kopumā. Turklāt arvien aktuālāki kļūst jautājumi par jaunu risinājumu materiālu ieviešanu saistībā ar mūsdienu mainīgajiem klimata apstākļiem, ko mēs izjūtam arī šodien. Tāpēc mums šodien ir īpašs prieks, ka diplomus saņem topošie un jau pieredzējušie šīs jomas speciālisti, kuri savos noslēguma darbos iekļāvuši aktuālo procesu risinājumus," atklājot izlaidumu, klātesošos uzrunāja Vides un būvzinātņu fakultātes dekāne Daiga Skujāne. Tāpat dekāne izteica pateicības vārdus absolventu ģimenēm, draugiem, mācībspēkiem un fakultātes katedru palīgiem par atbalstu, pacietību un sapratni.

Kā pirmie diplomus saņēma profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" 18 absolventi, kuri ieguva profesionālo maģistra grādu ainavu arhitektūrā vai profesionālo maģistra grādu ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikāciju. Studiju laikā jaunajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālas zināšanas un prasmju kopums, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā. Absolventi spēj veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma, kā arī apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu.

Tāpat sveikti tika akadēmiskās bakalaura studiju programmu "Ainavu arhitektūra un plānošana" 14 jaunie speciālisti, iegūstot inženierzinātņu bakalaura grādu ainavu arhitektūrā. Absolventi studiju laikā attīstījuši zīmēšanas prasmes, telpas izjūtu, iemācījušies veidot krāsu kompozīcijas, analizēt, plānot, zīmēt, realizēt savas un citu idejas, kā arī izstrādājuši dažādus projektus, bet savas teorētiskās zināšanas nostiprinājuši praksē. Programmas absolventi aicināti turpināt savas studiju gaitas ainavu arhitektūrāas maģistratūrā, kurā uzņemšana sāksies 25. februārī elektroniski. 

Turklāt divas ainavu arhitektūras programmas absolventes Lelde Bergmane un Anna Laganovska ieguva diplomus ar izcilību. Svarīgi atzīmēt, ka LLU izcilības diplomu pasniedz absolventiem, kuriem studiju laikā vismaz 75 procenti no atzīmēm bijušas 9 vai 10 un nav vērtējumu, kas zemāki par 7 ballēm. Tāpat diploma pretendentam valsts eksāmeni vai studiju noslēguma darbi jāaizstāv ar 9 vai 10 ballēm. Izcilības jeb "sarkanais diploms" ir pierādījums jauniešu augstajām darba spējām, disciplīnai un nopietnajai attieksmei pret studiju darbu.

Taču noslēgumā diplomus saņēma nepilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība” seši jaunie inženieri, kuri ieguvuši būvdarbu vadītāja kvalifikācija. Absolventi studiju laikā ir kļuvuši par atbildīgām un radošām personībām, tādējādi, sekmējot savu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos, kā arī prasmīgi spēj organizēt un vadīt būvdarbus vai ar būvniecību saistītus darbus. Tāpat savas studiju gaitas absolventi var turpināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība". 

Laba vēlējumus jaunajiem speciālistiem izlaidumā teica arī LLU studiju prorektors Aigars Laizāns: "Universitātei šis mirklis ir ar divējādām sajūtām  - no vienas puses esam pabeiguši ceļu un laižam jūs tālāk darba tirgū, bet no otras puses uztraucamies vai esam iedevuši jums visu nepieciešamo, lai uzsāktu darba gaitas. Es ceru, ka mēs esam devuši jums zināšanas, kas noderēs gan ikdienas dzīvē, gan profesionālajā jomā. Pateicoties jums, mūsu Latvija kļūs daudz sakoptāka un sakārtotāka. Novēlu ikvienam ar saviem darbiem sasniegt mērķi".

Kā nākamie diplomus 31. janvārī saņems saņems Tehniskās fakultātes (plkst. 14.00) un Meža fakultātes (plkst. 16.00) absolventi, kad arī noslēgsies LLU ziemas izlaidumu laiks.

Visas fotogrāfijas apskatīt un lejupielādēt var šeit.

Pievienots 24/01/2020