Pārlekt uz galveno saturu

LLU ziemas izlaidumu sēriju noslēdz Meža fakultātes absolventi

Attēla autors: No LLU arhīva

31. janvārī LLU Jelgavas pils Sudraba zālē norisinājās LLU Meža fakultātes (MF) ziemas izlaidums, kurā augstākās izglītības diplomus saņēma 15 profesionālās maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" absolventi.

Profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas "Darba aizsardzība un drošība" absolventi studiju laikā ieguvuši zināšanas un kompetences, lai varētu veikt darba vides iekšējo uzraudzību, izveidotu, analizētu un pilnveidotu darba aizsardzības sistēmu, kā arī pieņemtu lēmumus darba aizsardzības sistēmas reorganizācijai. Turklāt viņi ir sagatavoti zinātniskam, pedagoģiskam, profesionālam un arī vadošam darbam, kas saistīts ar darba vidi, darba aizsardzības un drošības problēmām.

Ziemas izlaidumā pēc 2,5 gadu ilgām studijām diplomus saņēma 15 maģistri, kuri ieguvuši profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikāciju.

Diplomus izlaidumā izsniedza LLU rektore Irina Pilvere un Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

Uzrunājot jaunos darba drošības un aizsardzības speciālistus, Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis aicināja ikvienam mīlēt savu darbu, kas tiek darīts un atcerēties piedzīvotos mirkļus Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Turpināt savu attīstību pēc augstākās izglītības iegūšanas absolventiem ieteica LLU rektore Irina Pilvere: "Šodien ir diena, kad beidzot ir laiks apdomāt divu gadu laikā paveikto un piedzīvoto. Daļa no jums jau strādā savā profesijā, tomēr daži tikai uzsāks savas karjeras gaitas atbilstoši iegūtajai izglītībai. Jūs esat tie, kuri būs atbildīgi par uzņēmumu un iestāžu darba drošības jautājumiem. Es ceru, ka tās zināšanas un prasmes, kas tika iegūtas mūsu universitātē jums palīdzēs veidot drošu profesionālo karjeru. Tāpat aicinu sekot līdzi neskaitāmajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas būs jums jāievieš darbavietā, domājot par savu un līdzcilvēku drošību. Sviniet šos svētkus un savu izglītības ceļu, ko esat veikuši līdz šodienai. Bet izvirziet jaunus mērķus, jo tikai tā cilvēks turpina augt".  

Meža fakultātes absolventu izlaidums noslēdza LLU ziemas izlaidumu sēriju. Lielākie universitātes izlaidumi gaidāmi 2020. gada jūnijā, kad universitātē studijas noslēgs vairākums pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju absolventi.

Visas fotogrāfijas lejupielādēt un apskatīt iespējams šeit.

Pievienots 31/01/2020