Pārlekt uz galveno saturu

Norisinās LLU starptautisko ekspertu konsultatīvās padomes tikšanās

Attēla autors: No LLU arhīva

No 20. līdz 21. februārim LLU ikgadējā vizītē ieradušies starptautisko ekspertu konsultatīvās padomes pārstāvji, lai kopīgi ar universitātes vadību, studiju programmu direktoriem un vadošajiem pētniekiem izvērtētu līdzšinējo LLU zinātnisko un studiju darbību, kā arī sagatavotu rekomendācijas to attīstībai. Viņi kā eksperti iepriekš piedalījušies LLU attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam izstrādē, līdz ar to īpaši nozīmīgas diskusijas gaidāmas par LLU jaunās attīstības stratēģijas izstrādi.

Starptautisko ekspertu konsultatīvās padomes darbības mērķis ir veicināt LLU attīstību, paaugstināt studiju konkurētspēju Latvijas un ārvalstu tirgū, zinātnisko pētījumu kvalitāti un sekmēt zinātnisko izcilību. Padome jau vairākus gadus sniedz ieteikumus LLU studiju un pētniecības programmu sekmīgai īstenošanai un vadībai.

Šobrīd padomes pārstāvjiem dota iespēja detalizēti iepazīties ar rezultātiem katrā no LLU īstenotajiem pētniecības virzieniem – biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Līdzās norisinās individuālas tikšanās fakultātēs, lai kopīgi risinātu ar studiju programmu pilnveidi saistītus jautājumus.

Paralēli diskusijām padome dodas kopīgās vizītēs uz universitātes fakultātēm, to laboratorijām un zinātniskajiem institūtiem: Vides un būvzinātņu fakultāti, Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, Augu aizsardzības zinātnisko institūtu, Alternatīvo degvielu pētniecības laboratoriju, Veterināro klīniku, Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas nodaļām un Lauksaimniecības fakultāti.

Padomes sastāvā ir vadošie zinātnieki no Vageningenas universitātes un pētniecības centra Nīderlandē, Helsinku universitātes Somijā, Čehijas Dzīvības zinātņu universitātes un Čārlza universitātes Čehijā, Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitātes, Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes un Vroclavas Vides un dzīvības zinātņu universitātes Polijā, Kauņas Tehnoloģiju universitātes Lietuvā un Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes. Līdz ar to viņu iesaiste ir būtiska LLU darbības specializācijas saglabāšanā un tās attīstīšanā atbilstoši starptautiskajai praksei.  

Sagaidāms, ka padomes sniegtās rekomendācijas, kas tiks sniegtas vizītes noslēgumā, veicinās LLU attīstības stratēģijas nākamajam periodam izstrādi, studiju kvalitātes uzlabošanu un pētniecības programmas sagatavošanu, kā arī pilnveidos universitātes gatavību starptautiskās zinātnes un studiju virzienu akreditācijas ekspertu vizītēm, kas zinātnes virzienā gaidāmas jau 2020. gada pavasarī.

Starptautisko ekspertu konsultatīvās padomes vizīte norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” (8.2.3.0/18/A/009) ietvaros un tā ir viena no projekta aktivitātēm. Projekts sākts 2018. gada septembrī un noslēgsies 2021. gada augustā. Tā mērķis ir pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekta īstenošanai paredzēts kopējais finansējums 1 059 598.00 EUR apmērā.

logo
Pievienots 20/02/2020