Pārlekt uz galveno saturu

Turpina attīstīt Baltijas starpvalstu programmu “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”

27. - 28. februārī Vītauta Dižā universitātes Bioekonomikas attīstības fakultātē Lietuvā notika kopīgās starpvalstu maģistra programmas “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” (Agri-food Business Management) komitejas sanāksme, kurā piedalījās triju Baltijas valstu programmu direktori, fakultāšu dekāni un studējošie, tostarp programmas īstenotāji no LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes.

Ņemot vērā Baltijas valstu nepieciešamību pēc ciešākas savstarpējās sadarbības, LLU, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte (EMU) un Lietuvas Vītauta Dižā universitāte (VMU) 2017. gadā izveidoja kopīgu akadēmiskā maģistra studiju programmu “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”.

Kā informē LLU pārstāves Gunta Grīnberga Zālīte un Andra Zvirbule, šobrīd būtiskākie maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” komitejas izaicinājumi līdzīgi kā citām augstākā līmeņa studiju programmām saistīti ar studiju moduļu satura pielāgošanu atbilstīgo nozaru un darba tirgus vajadzībām, kā arī zinātnes aktuālajām tendencēm. Partneruniversitāšu pārstāvji tikšanās laikā uzsvēra nepieciešamību turpmāk meklēt jaunas iespējas programmā iesaistīto mācībspēku un studentu sadarbībai, pieredzes un zināšanu apmaiņai par lauksaimniecības un pārtikas biznesa, bioekonomikas, kā arī agrobiznesa vadīšanas jautājumiem, kas tādējādi sekmēs visu triju valstu  lauksaimniecības, pārtikas rūpniecības un vadībzinātnes jomu pētniecības un inovāciju attīstīšanas potenciālu. 

Starpvalstu programma ir orientēta uz trīs savstarpēji cieši saistītu zinātņu un nozaru - lauksaimniecības, pārtikas rūpniecības un vadībzinātnes - starpdisciplinaritāti. Šādas programmas aktualitāti nosaka fakts, ka mūsdienu uzņēmumiem vajadzīgi tādi vadītāji, kas spēj patstāvīgi analizēt, plānot un vadīt lauksaimniecības un pārtikas biznesa funkcijas primāro un sekundāro sektoru nozaru skatījumā, pieņemot sarežģītus lēmumus starptautiskā biznesā un kam ir zināšanas par lauksaimniecības un pārtikas biznesa procesu vadīšanu un inovatīvu produktu attīstīšanu. Studiju programmas nepieciešamību pamato arī Eiropas Savienības noteiktās prioritātes - nodrošināt ekonomiski dzīvotspējīgu pārtikas ražošanu un stabilu pārtikas piegādi, vienlaikus ievērojot prasības attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, kā arī uz lauku ekonomiku, dzīvnieku labturību un sociāliem un vides jautājumiem.

Šobrīd kopīgajā studiju programmā “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” ir uzņemti 20 studenti, kuri pirmajā semestrī apgūst studiju kursus Igaunijā, otrajā semestrī – Lietuvā, bet trešajā -  Latvijā, kam seko pēdējais semestris maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai uzņemšanas valsts universitātē. LLU piedāvāto studiju moduļu īstenošanā iesaistītas trīs fakultātes – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte un Lauksaimniecības fakultāte. Programma tiek īstenota angļu valodā, un starp programmā uzņemtajiem maģistrantiem ir gan Eiropas Savienības valstu pilsoņi, gan citu valstu pilsoņi  - no Indijas, Nigērijas, Bangladešas, Marokas, Pakistānas un Afganistānas.

Aktuālā informācija par programmu pieejama FB lapā.

Pievienots 02/03/2020