Pārlekt uz galveno saturu

Aicina bez maksas tiešsaistē iegūt hidroponikas lauksaimniecības tehniķa zināšanas

Lai izglītotu lauksaimniekus par mūsdienīgas tehnoloģijas – hidroponikas – izmantošanu lauksaimniecībā, ir izveidota platforma, kurā ikviens interesents bez maksas var apgūt tiešsaistes kursu par hidroponikas metodes izmantošanu lauksaimniecībā. To kopā ar partneriem no 5 Eiropas valstīm sagatavojuši LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Vides un ūdenssaimniecības katedras mācībspēki.

Trīs moduļu kurss "Hidroponikas tehniķis" pieejams, izmantojot šo saiti. 

Tiešsaistes kurss veidots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektora projektā “PONICS VET: Hydroponics Agricultural Technician” (Nr.2017-1-LV01-KA202-035432).

Par tiešsaistes mācību kursu

Intensīvais tiešsaistes studiju kurss “Hidroponikas tehniķis” ir veidots Eiropas Savienības (ES) kredītpunktu sistēmā profesionālās izglītības un apmācības jomā. Tas nodrošina to, ka apliecinājums par kursa iziešanu darbojas jebkurā ES dalībvalstī.

Ponics Vet projekta ietvaros sagatavotajā apmācību kursā būs iespējams apgūt hidroponikas teorētiskās nostādnes, apskatīt praktiskus piemērus un iegūt pieredzi, kas būtu noderīga hidroponikas sistēmas izveidē un ekspluatācijā, darbības nodrošināšanā. Projekts, galvenokārt, ir orientēts uz jaunajiem lauksaimniekiem vecuma grupā 19 – 35 gadi, taču kursu ir iespējams apgūt jebkuram interesentam.

Kurss sastāv no trīs daļām jeb moduļiem.

I modulis kā ievaddaļa ir veltīts hidroponikas vispārējai nozīmei, vēsturiskajai attīstībai, tās priekšrocībām un trūkumiem, un izmantotajām tehnoloģijām.

II modulis aptver metodes tehniskos aspektus, kuriem būtu jāpievērš uzmanība, izvēloties nodarboties ar hidroponikas lauksaimniecību – informācija par apgaismojumu, CO2 nepieciešamību, mitruma režīmiem, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu būt nepieciešami kultūraugam, lai tas spētu dot ražu hidroponikas apstākļos.

III modulis ir veltīts hidroponikas ekonomiskajai pusei – tajā atrodama informācija gan par biznesa plānu, gan nepieciešamajām izmaksu pozīcijām, gan atrodami pieredzes stāsti.

Interesentiem, kuri vēlas pieteikties apmācībai un iegūt apliecinājumu, lūdzu rakstīt uz linda.grinberga@llu.lv

Par hidroponikas metodi

Hidroponika ir kultūrauga audzēšana bez augsnes - augiem pie saknēm tiek nodrošināts minerālvielu šķīdums, augi to izmanto savai augšanai un mākslīgi tiek nodrošināti arī visi pārējie ražas iegūšanai nepieciešamie apstākļi. Šī lauksaimniecības specializācija ir būtiska lauksaimniecības nākotnei ilgtspējīgā perspektīvā, jo spēj nodrošināt dabas resursu aizsardzību, kā arī pārtikas iegūšanu ar maksimālu energoefektivitāti.

Lauksaimniecība kā nozare pēdējos gados arvien cīnās ar ekonomiskām grūtībām, un to arvien apgrūtina klimata pārmaiņu izaicinājumi. Hidroponikas priekšrocība ir tajā, ka šī saimniekošanas metode nav atkarīga no ārējiem apstākļiem, to pilnībā kontrolē cilvēks, atkarībā no savām vajadzībām. Ražas apjoms ir tāds, kādu izvēlas lauksaimnieks. Turklāt metodes izmantošana līdz minimumam samazina apkārtējās vides piesārņojumu, jo tā ir slēgta sistēma. Tiek nodrošināta visu nepieciešamo resursu maksimāla izmantošana, gan ūdens, gan minerālvielas tiek izmantotas tikai auga vajadzībām nevis daļēji nonāk apkārtējā vidē. Izmantojot hidroponikas metodi, augam tiek radīti maksimāli labākie apstākļi. Gaismas intensitāte, kvalitāte un spektrs tiek pielāgots konkrētajam augam visā dzīves ciklā gan dienā, gan naktī. Tāpat arī tiek īpaši pielāgots gaisa un materiāla mitrums, kāds augam ir nepieciešams.  Raža, kas iegūta ar hidroponikas metodi, nekādā veidā neatšķiras no ražas, kura iegūta ar parastām lauksaimniecības metodēm. Tieši pretēji, nodrošinot kultūraugam maksimāli optimālus apstākļus, kas tam ir nepieciešams, var tikt iegūta vislabākā iespējamā raža garantētā apjomā.

Par projektu

Stratēģiskās partnerības projekts, kas ietver profesionālās izglītības un apmācības jomu. Viens no galvenajiem mērķiem ir izveidot hidroponikas tehniķa profilu un intensīvos kursus, kuros apgūt šī profila saturu. Studiju kurss tiek veidots Eiropas kredītpunktu sistēmā profesionālās izglītības un apmācības jomā. Tas nodrošina to, ka izejot šo kursu un saņemot apliecinājumu par to pabeigšanu, to var uzrādīt un tas darbojas jebkurā ES dalībvalstī.

Projekta īstenošanā piedalās seši partneri no piecām ES dalībvalstīm. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Latvija), IDEC (Grieķija), Eurocrea Merchant (Itālija), BIC INNOBRIDGE (Bulgārija), FarmTech Society (starptautiski aktīva bezpeļņas organizācija) un Zemnieku saeima (Latvija).

Uzziniet vairāk par projektu projekta Facebook vietnē @hydroPonicsVet.

Plašākai informācijai:

Linda Grinberga, Mg.sc.ing.,vieslektore/ pētniece

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Vides un būvzinātņu fakultāte, Vides un ūdenssaimniecības katedra

Akadēmijas iela 19, Jelgava, linda.grinberga@llu.lv, +371 29677858.

logo

logo

 

Pievienots 25/03/2020