Pārlekt uz galveno saturu

Studiju process LLU arī turpmāk norisināsies attālināti

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 12. maijam, tādēļ pagarināts dažādu ierobežojumu periods. No 13. marta noteiktais attālinātais studiju process augstākās izglītības iestādēs turpināsies vismaz vēl vienu mēnesi, tostarp LLU studentiem. Tāpat universitātē arī turpmāk netiks plānoti klātienes pasākumi.

Lai sargātu savu studentu un darbinieku veselību un nepakļautu viņus saslimšanas riskam, LLU līdz 12. maijam turpinās savu darbību organizēt, ievērojot sociālo distancēšanos vienam no otra un izvairoties no pulcēšanās. To paredz gan Ministru kabineta pieņemtie lēmumi, gan jau martā izdotais LLU rektora rīkojums “Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību”.

Kā informē universitātes vadība, šobrīd studiju process lielākoties norisinās e-studiju platformā, organizējot tajā gan lekcijas, gan praktiskos un laboratorijas darbus. Šomēnes tajā sāksies arī studiju noslēguma darbu priekšaizstāvēšana. Plānots, ka līdzīgā formā maijā un jūnijā tiks organizēta arī aizstāvēšana. Tā kā visiem studentiem nav pieejams atbilstošs tehniskais nodrošinājums, LLU fakultātēs tiks organizētas atsevišķas, nošķirtas telpas tiem studentiem, kuri savus studiju noslēguma darbus nevarēs aizstāvēt mājās un kam būs nepieciešams tehniskais atbalsts, lai pieslēgtos e-studiju platformai.

Mācību un ražošanas prakses daļā studiju programmu turpinās vēl joprojām, jo tajās tiek ievēroti sociālās distancēšanās pasākumi un studējošie tās īsteno individuāli. Gadījumos, kad tas nav iespējams, studiju programmu direktori veikuši izmaiņas prakses uzdevumos, lai studējošie iegūtu nepieciešamās zināšanas un neapdraudētu savu veselību.

Atsevišķās fakultātēs īpašu atbalstu studējošajiem sniedz laboranti, kuri tehniski veic nepieciešamās laboratoriskās analīzes un nodod studējošajiem informāciju par to rezultātiem. Tā viņi var sagatavot kvalitatīvus studiju noslēguma darbus.  Turklāt darbu turpina LLU Fundamentālā bibliotēka, kas piedāvā iespējas izmantot plašu elektronisko resursu klāstu, kā arī, iepriekš vienojoties, izsniedz nepieciešamo literatūru klātienē. Vairāk par bibliotēkas darbu ārkārtējās situācijas laikā var uzzināt tās mājas lapā.

Svarīgi atzīmēt, ka šobrīd universitātes vadība neplāno studiju semestra pagarinājumu, jo operatīvi tiek risināti visi ar attālinātajām studijām saistītie jautājumi un studiju procesā nav bijuši pārtraukumi.

Universitātes apmeklētājiem ir vērtīgi zināt, ka administratīvais un tehniskais darbs universitātē turpinās, meklējot iespējas daļai darbinieku savus pienākumu veikt attālināti – no mājām. Par to atbildīgi ir katras struktūrvienības vadītāji, apzinoties, ka šobrīd veselība ir galvenā prioritāte. Gadījumos, kad nav iespējama attālināta darba forma un ir zems sociālās kontaktēšanās risks, darbinieki savus pienākumus veic darba vietā, taču uzmanīgi novērtējot savu veselības stāvokli un ievērojot personīgās higiēnas prasības.

Taču apmeklētājiem slēgts LLU Sporta centrs, tā bāzes un baseins. Tāpat tūristu grupas un interesentus neuzņem Jelgavas pils muzejs un ekskursijas pilī netiek organizētas. Īpašā režīmā strādā LLU Veterinārā klīnika, lūdzot savus klientus vispirms sazināties elektroniski vai pa telefonu un kopā ar klīnikas darbiniekiem izlemt par vizītes nepieciešamību.

Universitātes vadība aicina studējošos un darbiniekus būt atbildīgiem, rūpēties un vērot savu veselības stāvokli, ievērot pulcēšanās ierobežojumus, kā arī Veselības ministrijas noteiktos profilakses pasākumus Latvijas iedzīvotājiem. Tāpat lūgums sekot līdzi Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai. Būsim atbildīgi pret sevi un apkārtējiem!

Pievienots 14/04/2020