Pārlekt uz galveno saturu

LLU absolventiem visaugstākie nodarbinātības rādītāji

Attēla autors: No LLU arhīva

LLU absolventi biežāk kā citu Latvijas universitāšu absolventi pēc studijām iegūst darba vietas un ir nodarbināti. To apliecina Centrālās Statistikas pārvaldes 2020. gada jūnijā publicētie dati par augstākās izglītības 2017. gada absolventu nodarbinātību gadu pēc studiju beigšanas. LLU uzrādījusi visaugstākos nodarbinātības rezultātus universitāšu konkurencē, un līdz ar to arī viszemāko bezdarba līmeni.

Latvijas lielākajās universitātēs, tostarp LLU, augstāko izglītību bija ieguvuši puse no visiem 2017. gada absolventiem. Lai gan LLU absolventi veido tikai 5% no visas kopas, tieši Jelgavā augstāko izglītību ieguvušie uzrāda visaugstāko nodarbinātības līmeni starp lielākajām universitātēm. LLU absolventu nodarbinātības līmenis bija 89%, bet Latvijas Universitātei 85% un Rīgas Tehniskajai universitātei 81%. Turklāt konkrēti lauksaimniecības programmu absolventiem ir vieni no augstākajiem ienākumiem un visaugstākais nodarbinātības līmenis pārējo tematisko jomu vidū.

“Augstais nodarbinātības rādītājs skaidrojams ar universitātē piedāvāto studiju programmu specifiku un to augsto pieprasījumu darba tirgū. LLU biozinātņu programmas ir unikālas Latvijā un nav apgūstamas citās augstskolās, turklāt inženierzinātņu un sociālo zinātņu programmās esam izveidojuši tādus specializācijas virzienus un unikālus studiju kursus, kam nav analogu citās valsts augstskolās. Pat gadījumos, ja programmu nosaukumi šķiet līdzīgi, Jelgavā studiju saturs ir būtiski atšķirīgs un tajā vairāk uzmanības veltām studējošo praktisko iemaņu un kompetenču attīstīšanai, tādēļ LLU absolventi ir  ļoti pieprasīti un publiskotie statistikas dati mums nav pārsteigums,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Viņa arī atklāj, ka vairākus gadus novērojama īpaša tendence - LLU studentus darba devēji nodrošina ar apmaksātām darba vietām jau studiju prakses laikā, līdz ar to absolventi studiju noslēgumā iegūst gan augstākās izglītības diplomu, gan savu darba vietu. Turklāt pārsvarā visās jomās pieprasījums pēc jauniem speciālistiem pārsniedz  reālo studētgribētāju skaitu, un augstais nodarbinātības līmenis būs stabils arī turpmākajos gados.

Paralēli universitātē turpinās apjomīga studiju programmu pilnveide, kas paredz būtiskas izmaiņas,  akcentējot ilgtermiņa skatījumu uz darba tirgus vajadzībām. Galvenokārt tiks attīstīta starpdisciplinārā pieeja un vairāku nozaru zināšanu un kompetenču integrēšana, kas palīdz studējošajiem iegūt unikālas zināšanas un kompetences un vēlāk veicinās viņu kā absolventu konkurētspēju. Sagaidāms, ka pieprasījums pēc LLU absolventiem nākotnē vēl pieaugs, jo izmaiņas programmās tiks īstenotas sadarbībā ar ārvalstu ekspertiem un Latvijas darba devējiem, kuri pārzina globālās tendences un nozaru attīstības potenciālu.

Augstākās izglītības absolventu nodarbinātības dati šogad publiskoti pirmo reizi un pieejami atvērto datu portālā. Tie aptver 14 303 absolventus, kas absolvēja 53 augstākās izglītības iestādes 2017.gadā, t.i., augstskolas un koledžas, un ataino informāciju par viņu darba gaitām gadu pēc absolvēšanas. Kopumā 81% absolventu bija nodarbināti, bet 3% bija bezdarbnieka statusā. 79% absolventu gadu pēc absolvēšanas nodarbināti augstākās kvalifikācijas profesiju grupās (vadītāji, vecākie speciālisti, speciālisti, kā arī NBS profesijas). Tas ir būtiski augstāks rādītājs nekā valstī vidēji (valstī šajās profesiju pamatgrupās ir nodarbināti 47,1%). Turklāt arī vidējie ienākumi augstākās izglītības absolventiem bija par 22% augstāki nekā 2018. gada vidējā alga valstī.  

Pievienots 27/06/2020