Pārlekt uz galveno saturu

LLU pētnieki izstrādās risinājumus Covid-19 seku mazināšanai

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargātu iedzīvotājus, kā arī steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi, līdz 2020. gada beigām izsludināta Valsts pētījumu programma “Covid-19 seku mazināšanai", dodot iespēju zinātniekiem izmantot savu potenciālu un radīt inovatīvus risinājumus. Programmas ietvaros tiks īstenoti 10 projekti, no kuriem divos projektos kopā ar citu augstskolu un iestāžu zinātniekiem būs iesaistīti arī vairāki LLU fakultāšu pētnieki, kuriem ir atbilstoša kompetence un zināšanas, kas noderīgas Covid-19 seku izpētei un dažādu risinājumu izstrādei.

Veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā apstiprināts projekts "Multidisciplināra pieeja Covid-19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā", ko vadīs Uga Dumpis. To īstenos Latvijas Universitāte sadarbībā ar sešām partnerinstitūcijām, tostarp LLU.

Šajā projektā paredzēto pētniecības uzdevumu izpildē iesaistīsies LLU Veterinārmedicīnas fakultātes kolēģi, kuriem ir plaša pieredze darbā ar dzīvniekiem un viņu veselības stāvokļa monitorēšanu. Izmantojot dažādas metodes, plānots monitorēt vīrusa izplatību notekūdeņos, suņos, kaķos un sikspārņos. Tāpat īpaša uzmanība tiks pievērsta mājsaimniecībām, kurās konstatēti saslimšanas gadījumi un kurās dzīvo mājdzīvnieki. Zinātnieku mērķis ir efektīvas epidēmijas ierobežošanas sistēmas izstrāde.

Savukārt LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes un Dārzkopības institūta kolēģi būs iesaistīti tautsaimniecības un sabiedrības labklājības jomā apstiprinātā projekta “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)” īstenošanā, ko vadīs Inna Šteinbuka. To īstenos Latvijas Universitāte sadarbībā ar LLU pētniekiem un vēl trīs citu institūciju zinātniekiem.

LLU zinātnieku atbildības lokā būs strukturālo izmaiņu ekonomikā un to teritoriālo aspektu analīze, izmaiņu ietekmes ilgtermiņa prognoze un politikas rekomendācijas, kā arī vietējo lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēžu izpēte, scenāriju izstrāde to restrukturizācijai un inovatīvu risinājumu izstrāde no vietējām pārtikas izejvielām, kas mazinātu riskus dažādās pārtikas piegādes ķēdēs epidēmiju gadījumā.

Valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" projektu īstenošana plānota līdz šī gada beigām. Plašāka informācija par visiem projektiem pieejama Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā.

Ilustratīvs foto: Martin Lopez, Pexels.

logo
Pievienots 21/07/2020