Pārlekt uz galveno saturu

LLU iesaistīsies Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidē

22. jūlijā tika svinīgi parakstīta saprašanās memoranda par Eiropas Digitālās inovācijas centra (European Digital Innovation Hub, EDIH) apvienības izveidi. Saprašanās memorands paredz iesaistīto pušu vienošanos par kopēju redzējumu un darba plānu Latvijas uzņēmējdarbības digitālās transformācijas veicināšanā, kopēji veidojot nacionālo pieteikumu Eiropas Digitālā inovāciju centra izveidei Latvijā. Turpmākajā darbā līdz ar dažādām asociācijām un lielākajām universitātēm būs iesaistīta arī LLU, un saprašanās memorandu parakstīja rektore Irina Pilvere.

Eiropas Digitālās inovācijas centra izveides Latvijā mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību Latvijā. Tādējādi saskaņā ar Eiropas Komisijas programmu “Digital Europe” stiprināt uzņēmumu ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem.

Apvienība veicinās arī ciešāku sadarbību starp zinātnes pētniecības institūcijām (universitātēm, zinātniskajiem centriem) un industriju, tādējādi nodrošinot pētniecības un attīstības projektu pilnveidi, radot inovāciju ekosistēmu un attīstot starpdisciplināru pieeju augstākajai izglītībai datorzinātnē, stiprinot Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, starptautisko atpazīstamību un datorzinātnes ilgtspējību atbilstoši darba tirgus prasībām.

Saprašanās memoranda iniciators ir Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, kurš kopīgai iniciatīvai apvieno vadošos nozares partnerus, proti, gan Latvijas vadošo tautsaimniecības industriju asociācijas, gan universitātes un zinātnes centrus, tostarp LLU.

“Universitāte jau vairāk kā 20 gadus īsteno augstāko izglītību un zinātnisko pētniecību datorzinātnē un informācijas tehnoloģijās, turklāt Informācijas tehnoloģiju fakultātes pētnieki iesaistīti starptautiskos izpētes projektos Eiropā un pasaulē, un attīstījuši konkurētspējīgu zinātnisko potenciālu, kam uzticas partneri no dažādām valstīm. Tas būs nozīmīgs ieguldījums Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidē Latvijā,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Digitālās inovācijas centra apvienības memorandu kopīgi ar LLU parakstīja arī Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Elektronikas un datorikas datorzinātņu institūts, Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Kokrūpniecības federācija, Latvijas Universitāte, Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija, Pārtikas uzņēmumu federācija, Rīgas Biznesa skolas padomnieku konvents, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.

Pievienots 23/07/2020