Pārlekt uz galveno saturu

Atjauno un modernizē vēsturisko Meža fakultātes ēku Jelgavā

Jau vairāk kā 60 gadu vienīgā vieta Latvijā, kur var iegūt augstāko izglītību meža un kokapstrādes nozarēs, ir LLU Meža fakultāte Jelgavā. Šogad tās galvenajā ēkā Akadēmijas ielā tiek īstenoti apjomīgi būvniecības un remontdarbi, kas turpināsies līdz 2021. gada pavasarim un nodrošinās studentiem ērtu un modernu studiju vidi. Tādējādi LLU turpina iepriekš iesākto infrastruktūras attīstības ceļu, atjaunojot esošos objektus un neveicinot jaunu apbūvi.

Lai pilnveidotu universitātes studiju infrastruktūru Meža fakultātē, šogad tiek īstenoti nozīmīgi iekšējie remontdarbi – ēkas foajē un auditoriju telpu grupās paredzēta iekārto griestu izbūve, grīdu, logu un iekšējo durvju maiņa, kā arī speciālie būvdarbi, kas ietver elektromontāžas un elektronisko sakaru sistēmas darbus. Tos kopš marta veic SIA “MD Būvnieks” un plāno pabeigt jau septembrī.

“Iekšējo remontdarbu veikšana norisinās lielā apjomā. Atbilstoši fakultātes darba specifikai tiek izmantotas grīdas no kvalitatīva oša koka materiāla. Par papildus fakultātes finansējumu ēkā paredzēts izvietot piekares sistēmu, uz kuras tiks atspoguļota studentiem aktuālā informācija. Turklāt jaunās izremontētās telpas tiks aprīkotas ar mūsdienīgām, interjeram atbilstošām mēbelēm un koka dizaina elementiem, kas raksturīgi tieši Meža fakultātei,” stāsta LLU direktora vietnieks Dzintars Balodis.

Paralēli ēkā sākti apjomīgi energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, par kuru īstenošanu 30. jūlijā noslēgts līgums ar SIA “BūvKORE”. Būvdarbi tiks veikti atbilstoši būvprojektam, ko ir izstrādājis arhitektu birojs “RemPro”, un īstenoti līdz 2021. gada 1. martam. Projekta mērķis ir ēkas fasādes siltināšana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli.

Dz. Balodis skaidro, ka energoefektivitātes paaugstināšanai tiks veikta fasādes siltināšana, ietverot ārsienas, cokolu, kāpņu telpas, logus, durvis un pamatus, jumta maiņa un siltināšana, apkures sistēmas un siltummezgla maiņa, kā arī automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma izbūve, kas nepieciešama publiskajās ēkās atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Lai gan ēkai nav kultūras pieminekļa statuss, tā atrodas īpašā aizsardzības zonā, līdz ar to fasādes atjaunošanā ņemtas vērā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes prasības un tiks saglabāti visi tās dekoratīvie elementi.

“Saglabāsim vēsturisko ķieģeļu mūrējumu galvenās fasādes pilastros, portāla krāsu toni piemērojot ķieģeļu mūra tonim. Sākotnējais projekts paredzēja šos ķieģeļus nosegt ar speciālu apmetuma kārtu, veidojot ķieģeļu zīmējumu. Taču Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde atzina, ka tie ir ēkas vēsturiskā daļa, kas saglabājama. Tāpat restaurēsim 7 vēsturiskos logus ēkas pagalma fasādē 2. stāva galerijā,” atklāj Dz. Balodis.   

Apjomīgie darbi tiek īstenoti divu projektu ietvaros: iekšdarbi ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” (Nr. 8.1.1.0/17/I/001, izmaksas 814 tūkst. EUR), bet energoefektivitātes paaugstināšana noris projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LLU MF ēkā, Akadēmijas ielā 11, Jelgava” (Nr. Nr.4.2.1.2/19/I/028, izmaksas 154 tūkst. EUR) ietvaros. Turklāt daļu finansējuma veido arī fakultātes budžeta ieņēmumi. 

Meža fakultātes ēka Akadēmijas ielā uzcelta 1957. gadā un izmantota toreizējās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas vajadzībām (šobrīd LLU). Kā atzinuši arhitekti, ēka pārstāv Staļina laika klasicisma stilu, kur fasādē attēloti dažādi Staļina laika dekoratīvie elementi, lai simbolizētu Padomju laika varenību un majestātiskumu. Vairāku desmitgažu laikā tajā regulāri veikti iekšējie ēkas uzturēšanas darbi, pārveidojot to par īpašu meža un kokapstrādes nozares simbolu un telpās kā materiālu un dekoratīvo elementu pēc iespējas izmantojot tikai koku.

Meža fakultāte ir viena no senākajām LLU fakultātēm, kas savulaik dibināta 1920. gadā kā Latvijas Augstskolas Lauksaimniecības fakultātes Mežkopības nodaļa un atradās Rīgā. Mainoties vietām un nosaukumiem, savu pašreizējo mājvietu Jelgavā, Akadēmijas ielā 11 fakultāte ieguva 1957. gadā. Šobrīd īstenotie ēkas atjaunošanas darbi ir apjomīgākie, kādus tā piedzīvojusi kopš uzcelšanas. Fakultāte īsteno 8 studiju programmas dažādos studiju līmeņos, un šogad licencēta pirmā programma ārvalstu studentiem “Ilgtspējīga mežsaimniecība”, kas tiks īstenota angļu valodā.  

Pievienots 11/08/2020